"Nejzávažnějšími rizikovými faktory srdečně cévních onemocnění jsou vysoký cholesterol a vysoký krevní tlak," uvedl Kotík. Dodal, že je důležité si uvědomit, že při kombinaci obou se jednotlivá rizika nesčítají, ale násobí.

"Samotná přítomnost vysokého cholesterolu zvyšuje riziko onemocnění srdce a cév pětkrát, přítomnost vysokého krevního tlaku třikrát. Pokud se u jednoho pacienta oba zmíněné faktory vyskytnou současně, pak riziko stoupá čtrnáctkrát. A bohužel v 70 % se uvedené dva rizikové faktory skutečně vyskytují současně," uvedl Kotík. Dodal, že vůbec nejhorší je tak zvané smrtelné kvarteto: vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, obezita a cukrovka.

Umírají dřív, než se vydají k lékaři

Jeho kolega docent Aleš Linhart z II. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze dodal, že záludnost vysokého cholesterolu spočívá v tom, že nebolí a tiše se hromadí ve stěnách tepen.

"Pacienti v případě srdečně-cévních onemocnění přicházejí k lékaři až když pociťují tlak nebo bolest na hrudi a nebo dušnost při fyzické námaze. Řada nemocných navíc umírá na ischemickou chorobu srdeční dříve, než se dostanou do zdravotnického zařízení. Zemřou náhle na srdeční infarkt, aniž by se předtím léčili pro vysoký krevní tlak nebo vysoký cholesterol," uvedl Linhart.

Informoval, že poslední rozsáhlá studie Ascot ukázala, že u pacientů, kteří se léčili moderním přípravkem atorvastatinem (na léčbu vysokého tlaku), se o 36 % snížil výskyt smrtelných příhod a srdečních infarktů a o 27 % se snížili mozkové mrtvice.