Kyselina unikla krátce po zahájení čerpání. Látka vytékala na zem z potrubí, které vede po technologickém mostě mezi provozními budovami. Hasiči z elektrárny místo o rozměrech tři krát čtyři metry zasypali vápenným hydrátem.

"Vše bylo nahlášeno České inspekci životního prostředí. Byla rovněž provedena všechna opatření k tomu, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí," uvedl mluvčí.

Kyselina dusičná způsobuje při kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi těžce hojitelná zranění. Vdechnutí jejích par může vyvolat bronchitidu nebo i zápal plic, případné poleptání plicních komůrek může mít těžké následky.