Spolupracovník prezidenta Václava Klause, šéf jeho Centra pro politiku a ekonomiku Petr Mach proto otiskl v květnovém čísle šestého ročníku svého bulletinu Laissez faire i následující řeč o proslaveném balení koblih: "Ministryně Součková nezadržitelně směřuje, v zájmu ochrany spotřebitele, ke zřízení sítě státních jídelen severokorejského typu se standardizovanými vědecky sestavenými sterilními potravinovými příděly."

Ha, ha, ha.

Komisař Günter Verheugen si, jak nedávno řekl, v Unii kupuje i nebalené pečivo. Já také, i když nepoměrně méně často. Něčeho ale máme v Česku nadbytek. Richard Falbr měl na Prvního máje pravdu, když varoval před euroburany. Není ten euroSARS nakažlivý?

PRÁVO 7. června