"Lékaři, kteří se budou smluv držet, mají je na dobu neurčitou a s trochou nadsázky se dá říci: na doživotí. Postihu se obávat nemusejí," řekl Právu ve čtvrtek prezident České lékařské komory Milan Kubek, který smlouvy se zdravotními pojišťovnami vyjednal.

Sponzorský dar může ale pacient bez následků pro lékaře poskytnout ze své vůle. "Pokud pacient dá lékaři sponzorský dar dobrovolně, je vše v pořádku," řekl Kubek.

Právě vyžadované a podmíněné sponzorské dary pacienti často kritizovali. Veřejně ale proti nim vystoupil málokdo, protože se obával postihu od lékaře.

Výhodné dohody na doživotí

Jednání o smlouvách ale nebyla jednoduchá. Táhla se půl roku. Zdravotní pojišťovny se netajily tím, že až hromadně budou soukromým lékařům končit smlouvy, což bylo k 30. červnu letošního roku, neobnoví smlouvy asi 20 procentům ordinací. To by znamenalo, že by přestalo existovat asi 1500 ordinací praktických lékařů a specialistů.

"Takový postup pojišťoven byl pro lékařskou komoru naprosto nepřijatelný," tvrdí Kubek. "Neuměli jsme si představit, že o osudu ordinace by neměl rozhodovat zájem pacientů, ale úředník zdravotní pojišťovny." Nepřijatelné také bylo, že by někdo sebral pacientům jejich lékaře. "Kdyby totiž lékař neměl smlouvu s pojišťovnou, pacient by musel u něj platit veškerou péči v hotovosti nebo přejít k jinému lékaři, který smlouvu s pojišťovnou má, anebo změnit pojišťovnu. To by byl chaos," říká Kubek.

Do toho koncem června vstoupila ministerská vyhláška o rámcových smlouvách mezi lékaři a pojišťovnami. V ní byly také uvedeny důvody výpovědi ze smlouvy, ale velmi volné. Kupkovi se podařilo je specializovat, takže dnes jsou oboustranně jasné.

Nové smlouvy se týkají asi 15 tisíc soukromých lékařů. Ředitel VZP Pavel Horák se netají tím, že smlouvy s nimi uzavře a rád by, aby lékaři modernizovali přístrojové vybavení ordinací. Pojišťovna bude dodržování smluv přísně kontrolovat.

Kubek chce, aby lékaři uzavírali nové smlouvy s pojišťovnami co nejrychleji. Obává se toho, že nový ministr zdravotnictví by rámcovou smlouvu, z níž tyto nové smlouvy vycházejí, mohl zrušit. "Ten, kdo ale novou smlouvu s pojišťovnou uzavře, už o ni přijít nemůže, i kdyby se změnila legislativa. Lékař i pacient tak budou mít jistotu," tvrdí Kubek.