Má to několik důvodů, říká Marie Macháčková z Informačního a poradenského centra ROSA. Děti jsou již větší, nebo dokonce již stojí na vlastních nohách, žena si zajistila určitou stabilitu svého postavení, takže rozvod pro ni neznamená konec světa. Stejně stabilizovaná je i pozice muže.

Současně se rozplynuly poslední iluze o možnostech soužití. Začíná se ale blížit bilancování života, který již dnes nikdo nechce prožít jako spíše trpný a nešťastný úděl. Navíc je zde poslední šance začít nový život s jiným partnerem, eventuálně mít ještě v novém svazku dítě.

Krizí v manželství bývá několik

Mezi další krizová léta patří podle statistiků období mezi 5 - 9 rokem trvání manželství. V roce 2001 z celkem rozvedených 31 586 manželství skončilo 10 518 párů po patnácti letech soužití, 7 826 rodin po manželství v rozmezí 5-9 let.

Následovaly rozvodové skupiny, které se rozešly po deseti až 14 letech (6 960 případů). Do čtyř let od svatby se rozvedlo 6 129 párů. Prakticky okamžitě, do jednoho roku po svatbě se rozvedlo 153 rodin. Zde se podle poznatků sociologů ale jedná spíše o účelová manželství, kdy například jeden z aktérů potřebuje převést majetek, nebo legalizovat svůj pobyt v České republice, získat zde pracovní povolení atd.

Hlavní důvod - prostě to nefunguje

Při analýze uváděných příčin rozpadů rodin nehraje kupodivu významný vliv rozdílnost přístupu k sexu či sexuální neshody. U mužů je jako příčina rozvodu uváděn v 0,5 procenta, u žen 0,6 procenta.

Podle praktických poznatků sexuologů k tomu přispívá fakt, že mladí lidé spolu již před uzavřením svazku intimně žijí a případný nesoulad tak je důvodem k rozchodu ještě nesezdaného páru bez dětí. I když katolická církev odsuzuje předmanželský styk, je faktem, že pokud se partneři poznají již přes sňatkem, ubývá rozvodů pro tyto rozdíly a tedy přeneseně to přispívá ke snížení rozvodů a stabilitě rodiny vůbec.

Nevěra patří rovněž k méně častým důvodům rozpadu rodiny. Muži se díky své nevěře rozvedli v 8 procentech, ženy v 4,7 % případů.

Mezi nejčastější příčiny rozvodů patří podle ČSŮ rozdílnost povah a to jak u mužů tak i u žen. U mužů je tento důvod příčinou rozvodu u 46,5 procenta, u žen 47,4 procent.

Domácí násilí zůstává skryto

Podle zkušeností soudů však se za tímto důvodem skrývá například domácí násilí a zlé nakládání či trestný čin ze strany partnera. Tento důvod rozpadu rodiny oficiálně figuruje jako příčina rozvodu z viny muže pouze u 1,7 procenta případů.

Podle zkušeností Informačního a poradenského centra ROSA, ale i dalších organizací, výzkumů, které si zadalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, se nějaká forma násilí vyskytuje minimálně v deseti až 30 procentech rodin.

Ženy se podle soudců totiž za napadání a bití stydí, rozdílnost povah či jiná příčina je nakonec přijatelný důvod pro rozvod. Někdy je podle zkušeností ROSY partnerův souhlas s rozvodem vyvážen tím, že žena stáhne trestní oznámení na partnera, který brutálním napadením způsobil vážná zranění jí nebo jejím dětem.

Zlé nakládání ze strany ženy se uvádí jako příčinu rozvodu u 0,1 procenta případů (asi 32 rozvodů za rok z celkového počtu 31 586). Kupodivu jako poměrně malý důvod je za příčinu rozvratu označen alkohol - jako příčinu rozvratu z viny muže pouze v 5 procentech z celkového počtu rozvodů.