"Na konci roku 2004 se zadluženost snížila, ale za pouhých devět měsíců byl zaznamenán nárůst zadluženosti, a to téměř na úroveň roku 2002," konstatuje zpráva.

Ministr zdravotnictví David Rath v té souvislosti prohlásil: "To jen svědčí o tom, že kraje nejsou vůbec lepším hospodářem než stát, jak tvrdily. Dokonce v některých nemocnicích jsou horším hospodářem."

Ministr se domnívá, že je to způsobeno tím, že nad vedením nemocnic není stálý dozor. "Snažil jsem se to vyřešit bonusovým a sankčním řádem pro přímo řízené organizace, kde je jasně stanoveno, co se po nich chce v hospodaření i kvalitě péče," uvedl Rath. Když tento řád zaváděl, doporučil krajům, aby ho převzaly. Ty se ale vůči němu postavily kriticky a doporučení ministra zdravotnictví nepřijaly. 

Rath vidí pomoc v zákoně o neziskovkách

Situaci by mohlo vyřešit důsledné uplatňování nového zákona o neziskových nemocnicích. Ten vstoupil v platnost nyní v červenci. Podle něj nemocnice vyjmenované ve zvláštním seznamu mají automaticky nárok na smlouvu se zdravotní pojišťovnou.

Nemocnice, které v seznamu uvedeny nejsou, se do něj mohou přihlásit do konce roku 2007. Od roku 2008, pokud v seznamu nebudou, budou muset usilovat o smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Akutní péče o pacienty (tvoří asi 70 procent veškeré péče) jim bude zaplacena vždy, ale plánovanou péči by v takových nemocnicích pacient musel hradit v plné výši.

ODS prohlásila, že pokud převezme resort zdravotnictví, zákon o neziskových nemocnicích okamžitě zruší. Zatím ale vláda ustavena není a zákon platí.

Rath je přesvědčen, že tento zákon by mohl nemocnice z dluhů skutečně dostat: "Zavádí dozorčí rady, kde její členové jsou přímo odpovědní za financování nemocnic. Je mnohem víc prohloubena také kontrola," připomněl.

Existují nemocnice, které již dnes hospodaří se ziskem nebo vyrovnaně, ale jiné jsou v dluhu. "Všechny přitom hospodaří ve stejném zdravotním systému. Z toho je jasné, že kde je schopné vedení, dokáže nemocnice hospodařit dobře. A proč to nedokážou tam, kde mají dluhy?" nastolil otázku ministr. Dodal, že v takových nemocnicích musí být vedení vyměněno za schopnější. "To je cesta k nápravě," uzavřel ministr.