V posledních letech počet dětí poprvé nastupujících do škol stále klesal. Potvrzují to údaje Ústavu pro informace ve vzdělávání v Praze.

K zápisu sice letos přišlo 112 091 dětí, ale skoro 18 procent z nich (16 552) má povolený odklad školní docházky. Úplně poprvé šlo k zápisu 92 374 předškoláků, z nichž 48 procent byla děvčata. Dostavilo se také 19 717 dětí, jejichž rodiče rok předtím požádali o odklad docházky. Byli mezi nimi většinou kluci - jejich počet dosáhl 12 694 proti 7023 dívkám. Je již skoro pravidlem, že u kluků rodiče žádají o odklad mnohem častěji než u děvčat.

Sedmiletých prvňáků letos bude 22 procent, šestiletých 76,7 procenta. Daleko častěji dostávají odklad předškoláci, kteří jsou zdravotně postižení - letos ho dostalo 28,4 procenta z těch, kteří přišli k zápisu. U zdravotně postižených dětí nejvíce žádají o odklad rodiče dětí s poruchami učení (37,2 procenta), s vadami řeči (32,5 procenta), sluchově postižených (30,7 procenta), tělesně postižených (28 procent), s více vadami (27 procent), s poruchami chování (26 procent), autistů (23,4 procent), zrakově postižených (22,7 procenta) a mentálně postižených (18,3 procenta).

Co musí zvládnout

Dítě musí ve škole vydržet dlouhou dobu v klidu v lavici a soustředit se na pokyny a požadavky učitele. Rodiče by měli zjistit, jakou má jejich potomek výdrž, a to i u činností, které ho nebaví. Je dobré s ním tuto dovednost trénovat při hrách.

Čeká ho striktní školní řád. Nemůže vstávat a chodit po třídě, jak chce, nemůže odpovídat bez dovolení, jíst a pít, kdy má chuť, odcházet ze třídy, když už ho výuka přestane bavit.

Měl by mít bohatou slovní zásobu. Požádat o něco, vyjádřit své přání, zeptat se nebo odmítnout, když nesouhlasí - to by prvňákovi nemělo dělat problémy.

Je lepší, když do školy nejde s vadou řeči. Pokud vyslovuje špatně některé hlásky, může mu to dělat problémy nejen při diktátech ve škole, ale i v kontaktu se spolužáky a učiteli.

Správné držení tužky a dobrá koordinace oka a ruky, i to by měl zvládnout. Důležitou součástí výuky v první třídě je i psaní a kreslení a ve školách stále ještě dávají důraz na hezké psaní.