Například  zaměstnanci ústředí České správy sociálního zabezpečení mohli ve čtvrtek odejít z práce už ve 13.30. "Dnes mimořádně skončila pracovní doba dřív, a to právě s ohledem na teplotní maxima a možnost vzniku zdravotních rizik," potvrdila mluvčí správy Štěpánka Filipová. Podle ní zůstali v práci lidé, kteří museli dokončit důležité úkoly.

Hodinu před koncem otevíracích hodin se ve čtvrtek kvůli horku uzavřelo i informační centrum správy, volno dostali také pracovníci telefonického informačního centra. Kratší pracovní dobu měli i někteří zaměstnanci pražských vysokých škol. K omezenému režimu přistoupil také městský úřad v Písku. Na radnici jen pár úředníků vyřizovalo neodkladné záležitosti.

Zaměstnanci zmíněných úřadů opatření jistě ocenili, méně se bude líbit občanům, kteří po skončení své řádné pracovní doby ještě chtěli něco vyřídit a měli smůlu.

ČD zajistily minisukně pro průvodčí

Především dostatečnými dodávkami pitné vody, změnou organizace práce a jiným rozvržením pracovní doby se snaží firmy zmírnit dopad současných veder na své zaměstnance.

Například stavební firma Skanska CZ rozšířila nabídku bezplatně dodávané pitné vody přímo na stavbách. Tam, kde je pracoviště vystaveno přímému slunečnímu záření, organizuje práci v dělených směnách. "Část práce se udělá brzo ráno a část pozdě odpoledne, délka dne to v tuto dobu umožňuje," řekl Ondřej Šuch ze společnosti Skanska.

Firma také například zavedla nové ochranné přilby, které mají účinnější větrání, a poskytla ochranné pracovní oděvy z prodyšnějšího materiálu. "V rámci zlepšování pracovního prostředí jsou teď klimatizací standardně vybavována všechna služební osobní vozidla, i těch nejnižších tříd," dodal Šuch.

Na pitný režim a další péči o zaměstnance dbá také společnost Metrostav. Zaměstnancům poskytuje barely s vodou i minerálky, jejichž nabídku každé zhruba tři dny obměňuje, k dispozici je i čaj. Metrostav také zřídil na stavbách odpočinkové místnosti, kde stavbaři naleznou potřebný stín a kropí příjezdové komunikace, aby zamezila prašnosti.

České dráhy distribuují zaměstnancům bez přístupu k vodě tekutiny v množství od 1,5 litru vždy, pokud předpověď počasí hlásí 23 stupňů a více. Podle mluvčího Aleše Ondrůje má nárok na tekutiny nejen jízdní personál, ale i zaměstnanci na nádražích. Letnímu počasí podnik přizpůsobuje i uniformy, k jejich součástem patří například minisukně pro ženy.