Lékařům dosavadní smlouvy vypršely na konci června. Kothera zpoždění nových smluv odůvodnil tím, že pojišťovna chtěla znění nových kontraktů nejprve předjednat. "Ministerstvo nám vytýká, že jsme to neměli dělat a měli smlouvy rozeslat rovnou," uvedl ke sporu s ministerstvem zdravotnictví Kothera.

Rath v pondělí uvedl, že pojišťovna dostala sedm dní na odstranění nedostatků. "Pokud nebudou odstraněny ve stanoveném termínu, byla by uvalena nucená správa," řekl.

O týdenním termínu však prý Kotheru nikdo z ministerstva neinformoval. Ředitel tak nevěděl, že do týdne hrozí jeho pojišťovně nucená správa.

Pojišťovna to prý stihne

"Tvrdíme, že jsme nepochybili dosavadním postupem a že je to velké nedorozumění. Snažil jsem se to dnes na ministerstvu vysvětlit," řekl Kothera, se kterým místo ministra jednal jeho náměstek Vladimír Dryml.

Rath uvedl, že pojišťovna byla písemně upozorněna na tento nedostatek už před třemi týdny, byla rovněž informována, že na smlouvy se zaměří ministerská kontrola. "Tři týdny byli nečinní, takže teď dostali druhou lhůtu kratší, sedmidenní," řekl ministr.

"Jsme schopni to stihnout," potvrdil Kothera. Připomněl, že v pojišťovně prováděl osm měsíců kontrolu Nejvyšší kontrolní úřad a zjistil, že má hospodaření i vedení jednotlivých agend bez vážných nedostatků. Kontroloři se zaměřili na smluvní politiku, dodržování zákonů a vyhlášek a využití financí na provoz pojišťovny.