"Nalezli jsme pro tento návrh podporu. Budeme o tom dále jednat a podle těch reakcí usuzuji, že toto nebude nadále politický problém," uvedl Bursík. Novela předpokládá nárok na vlastní klub pro každou každá stranu nebo hnutí, které se probojují do Sněmovny.

"Bereme všechny poslankyně a poslance jako rovnoprávné partnery a byli bychom velmi rádi, kdyby stejně tak brali nás. Aby umožnili Straně zelených ustavit vlastní politický klub tak, abychom mohli vstoupit do debaty tehdy, když je potřebné, abychom měli stejná práva," prohlásil Bursík minulý čtvrtek při svém prvním vystoupení v nové Sněmovně.

Existence vlastního klubu přináší kromě sněmovního zázemí pro stranu také větší vliv na chod dolní komory. Předseda klubu má právo kdykoli vystoupit v rozpravě, může požádat o přestávku na jednání frakce. Klub má automaticky zastoupení v organizačním výboru sněmovny, má i nárok na služební auto a dostává za své členy peníze na činnost.

Původně mohly být ve Sněmovně nejméně pětičlenné kluby. Sněmovna se ale před lety rozhodla tento počet zdvojnásobit, aby se bránila účelovému štěpení frakcí.