Mlynář opakovaně odmítl jakoukoliv vinu, protože podle jeho názoru založením Testcom servisu nevznikla nikomu žádná škoda, nikdo nebyl poškozen a nebyl tedy spáchán ani žádný trestný čin.

Ministerstvo informatiky pod Mlynářovým vedením vyčlenilo 7,5 miliónu korun na založení firmy Testcom servis, s. r. o., která měla provozovat Portál veřejné správy. Mělo jít o dceřinou firmu společnosti Testcom, která je příspěvkovou organizací ministerstva.

Zákon zakazuje příspěvkovým organizacím ministerstva zakládat a financovat soukromé společnosti. Mlynář ale namítá, že jím založená společnost byla vždy ve vlastnictví státu a zákon proto porušen nebyl. Exministr rovněž poukazuje na to, že Testcom servis byl takto uznán i krajským obchodním soudem.

Mlynář firmu zrušil, soudu se přesto nevyhne

V únoru 2004 Mlynář Testcom servis zrušil na žádost ministerstva financí, které se domnívalo, že firma nebyla založena v souladu se zákonem. Mlynář sice zastával opačný názor, ale raději ustoupil, aby se nemusel ministerstvem financí soudit.

Před soudem však nakonec přece jen stane. Trestní oznámení na něj totiž podali bývalý zaměstnanec ministerstva informatiky Milan Novák a politik Aleš Moravec. Ministerstvo na ně na oplátku podalo oznámení pro křivé obvinění a pomluvu.

Policie tvrdí, že Mlynář musel jako poslanec vědět, že vznik společnosti odporuje zákonu o majetku státu. Zároveň s Mlynářem jsou stíháni také bývalý šéf Testcom servisu a exředitel České televize Dušan Chmelíček a náměstek společnosti Testcom Vít Novotný.