Advokát si je vědom toho, že ČSSD takový obnos nemá. Co nevymůže na ní, bude prý vymáhat po České republice, protože byl vystavován tlaku a příkořím státních úřadů a nedůvodným trestním stíháním. Jako příklad uvedl zadržení na příkaz státního zastupitelství pro Prahu 5 na česko-slovenské hranici jenom proto, že prý se mu nepodařilo doručit korespondenci. Požádal proto, aby jeho věci dozorovalo jiné státní zastupitelství.

Odměna, kterou by měl Altner od ČSSD za zastupování v kauze Lidového domu dostat, činila podle jeho výpočtu k letošnímu 2. květnu přes 94 miliónů korun. Je to desetina hodnoty Lidového domu, který ČSSD vymohl. Desetiprocentní honorář nepovažuje za nepřiměřený nebo za nemorální. Advokát poukázal na to, že podle dokumentů České advokátní komory z října 2005 lze považovat za nepřiměřenou odměnu vyšší než 25 procent hodnoty vymáhané věci.

Podstatnou část dlužné částky tvoří tvrdé sankce za neplacení a nedodržování mandátní smlouvy, kterou ČSSD s Altnerem uzavřela. Tvrdost sankcí přiznává i advokát. Dodal ale, že se týkají jen toho, kdo nedodržuje smlouvy.

Altner dostal od soc. dem. 16 miliónů

Altner také potvrdil, že mu ČSSD v roce 2000 vyplatila 16 miliónů korun, zatímco on tehdy požadoval trojnásobek. Zbylé dvě třetiny částky dala do právní úschovy s odůvodněním, že se jich domáhají dva jeho asistenti. Advokát ale argumentuje tím, že jediný existující smluvní vztah byl mezi ním a ČSSD.

Obvodní soud pro Prahu 1 už Altnerovi přiznal, že mu je ČSSD povinna zaplatit více než 18,5 miliónu korun s desetiprocentním úrokem a sankcí 0,3 procenta za každý den prodlení, což zhruba podle advokáta činí 176 miliónů korun. Zamítl ale jeho žalobu vůči společnosti Cíl, jejímž prostřednictvím ČSSD Lidový dům vlastní. Proti rozsudku se odvolaly obě strany, proto nenabyl právní moci.