Zajímavý je také údaj, podle kterého se malá část občanů domnívá, že podporu minimálně 101 poslanců dokážou ve Sněmovně získat obě strany. Tuto variantu považuje za pravděpodobnou 11 procent respondentů.

Která strana získá pro svou vládu důvěru ve Sněmovně (v %)
ODS 33
ČSSD 12
Obě 11
Žádná 44
Zdroj: STEM

Agentura STEM také zjišťovala, jak lidé posuzují pravděpodobnost společného vládnutí obou nejsilnějších stran. Podle výsledků průzkumu se 36 procent občanů domnívá, že kabinet nakonec sestaví ODS a ČSSD společně. Variantě tzv. velké koalice se přitom více bránili voliči ODS, z nichž kladně odpověděla pouze 32 procenta. Ovšem ani voliči ČSSD nejsou tomuto řešení výrazně nakloněnější. Pro se jich vyslovilo 40 procent.

Pravděpodobnost vzniku velké koalice (v %)
Určitě ano 5
Spíš ano 31
Spíš ne 41
Určitě ne 23
Zdroj: STEM

Průzkum také ukázal, že lidé příliš nevěří v brzké vytvoření vládního kabinetu. Možnosti, že se podaří vládu sestavit do konce měsíce června věřilo pouhých osm procent dotázaných.

Dokdy vznikne nová vláda (v %)
Do konce června 8
Do konce července 22
Do konce prázdnin 26
Asi až v září 22
Ještě později 22
Zdroj: STEM