Myslíte, že dokážete se soc. dem. jako s opoziční stranou najít prostor pro spolupráci v zahraniční politice?

V zahraniční politice je vždy více vztyčných bodů, než v politice domácí. Shodneme se jistě spíše na tom, aby byla vysoká prestiž státu a jeho postavení silné, než na tom, jak vysoké mají být daně.

I co se týče evropské ústavy?

To prohlášení, které koalice nyní dávala dohromady, určitě nevyvolá otázky či smrtící diskusi. Shodneme se jistě na tom, že chceme Evropskou unii, která bude otevřená a konkurenceschopná.

Vy jste znám svou vstřícnou orientací na USA. Myslíte, že se taková politika odrazí na projednávání vízové povinnosti českých občanů vůči USA?

Abychom dosáhli bezvízového styku s Američany, to není práce jednoho člověka. Jde o to, aby ten jeden člověk zkusil svou energií zapojit maximum subjektů, které mají na uvolnění vízové povinnosti zájem v USA, u nás i v Evropě. Trvat na tom, že se musí v úsilí pokračovat. Kdysi jsme hodně tlačili na rozšiřování NATO a taky to přineslo po určitém čase výsledky. I zde si myslím, že můžeme mít výsledky, ale rozhodně to nebude tak, že Vondra zatelefonuje do Washingtonu a druhý den bude bezvízová povinnost. Určitě by se ale dalo pracovat na tom energičtěji a koncepčněji a ve střednědobém horizontu by se dalo dosáhnout posunu.

Od nynějška se počítá, že se zahraniční problematika rozdělí na dva resorty. Na zahraničí a evropské záležitosti. Jak vidíte, že budou tyto dvě ministerstva spolupracovat?

To je otázka interpersonální. S člověkem, jako je Petr Gandalovič - s ním se již dlouho dobře známe a na mnoha projektech jsme spolupracovali - jistě nebudou žádné problémy.