Do České republiky se od ledna do března 2006 přistěhovalo 9500 imigrantů. Přirozený úbytek obyvatelstva přitom činil 1500 osob. Oproti stejnému období loňského roku se také narodilo o 447 více dětí, zatímco počet úmrtí se snížil o čtyři tisíce. Za rok tak stoupl celkový počet obyvatel ČR o 36 400 osob.  

Za nárůst mohou hlavně přistěhovalci

Podle ČSÚ se celkový počet obyvatel Česka zvyšuje už čtvrtý rok v řadě. Za tímto nárůstem se ale neskrývá intenzivnější reprodukční aktivita samotných Čechů. Jejich řady totiž rozšiřují hlavně imigranti. Za první čtvrtletí se do země přistěhovalo zhruba 3100 Ukrajinců, 1800 Slováků a 1400 Vietnamců. Spolu s imigranty z ostatních zemí to bylo celkem 9500 lidí, zatímco vloni se za stejné období o 1500 cizinců méně.

Přestože se počet narozených dětí stále zvyšuje, zůstává přírůstek obyvatel "z vlastních zdrojů" relativně nízký. Na jednu ženu ve věku 15 až 49 let připadlo 1,3 dítěte.  

Umíralo se méně

Během prvního čtvrtletí letošního roku zemřelo 26 300 lidí. Přestože toto číslo působí na první pohled morbidním dojmem, statistici k němu dodávají, že je to 4000 méně než ve stejné periodě roku 2005. Letošní zima totiž nepřinesla výraznou vlnu úmrtí v souvislosti s chřipkovými epidemiemi.

Tradičně na nízké úrovni zůstal také počet zemřelých kojenců, který stejně jako na začátku loňského roku činil 3,6 zemřelých kojenců do jednoho roku věku na 1000 narozených dětí. Mírné zvýšení se objevilo v počtu zemřelých dětí ve věku do 28 dnů a v úrovni novorozenecké úmrtnosti, ovšem statistici uklidňují, při tak nízkých počtech jsou drobné výkyvy přirozené a neznamenají změnu trendu. 

Sňatky vycházejí z módy

Ve sledovaném období pracovníci ČSÚ zjistili 4700 registrovaných sňatků, což je úbytek o 1100. Na tomto výsledku se ale mohl projevit fakt, že období mezi lednem a březněm není pro svatby příliš atraktivní, a tak se situace může během zbytku roku změnit.

Přibylo naopak párů, které společné soužití vzdaly a vyřešily ho rozvodem. Bylo jich 8300, což je o 450 víc než vloni. V počtu rozvodů se tak Češi v mezinárodním srovnání stále drží na prvních příčkách.

Manželství už se nějakou dobu ani nepovažuje za nutnou podmínkou pro zplození potomstva. V letošních prvních třech se totiž narodilo 32,7 procenta všech narozených dětí mimo posvátný svazek. Počet dětí narozených svobodným matkám se tak od roku 1988 rok od roku stále zvyšuje.