K elektronickému receptu musí lékař připojit svůj elektronický podpis. V nemocnici pak doktoři musí předpis, který pošlou přes lokální počítačovou síť do nemocniční lékárny, doplnit ověřovacím kódem. Přidělí jim ho provozovatel zdravotnického zařízení. Elektronický podpis a kód na místě pro podpis lékaře mají recept zabezpečit proti případnému zneužití.

Pokud pacient dostane lék, který si musí plně uhradit, vyznačí lékař na receptu symbol "P". Když léčivý přípravek částečně pojišťovny proplácejí, mělo by se na předpisu objevit písmeno "C". Jestliže je medikament plně hrazený, doplní recept písmeno "I".

Elektronický recept je novinkou i v dalších zemích EU. Například ve Švédsku si díky němu pacienti mohou vyzvednout léky v každé lékárně. Stačí jen přinést průkaz zdravotního pojištění a uvést rodné číslo. Předpisy přes počítač údajně zkoušejí i Británie, Německo či Francie.