Šanci obcí na úspěch by zásadně posílilo schválení novely tzv. atomového zákona, s jejímž návrhem finišují senátoři. Rohozná se spolu s dalšími šesti místy v ČR, z nichž dvě jsou na Vysočině, objevila na nejnovějším seznamu Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) jako lokalita potenciálně vhodná pro umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Zastupitelstvo obce Rohozná okamžitě vyjádřilo zásadně negativní postoj.

Jednat budou v červnu

"V minulosti jsme žádali o vyřazení lokality Růžená, která je několik kilometrů odtud. V novém seznamu se nečekaně objevila Rohozná. Rozhodli jsme se proto, že o vyřazení ze seznamu požádá celá oblast, ohraničená městy Pelhřimov, Jihlava, Třešť, Telč a Studená," popsal nejnovější aktivitu ing. Nadrchal a doplnil, že zastupitelstva oslovených obcí by měla věc projednat během měsíce června. Výzvu převzal i Krajský úřad kraje Vysočina, jehož zastupitelé se patrně budou chtít k výzvě vyjádřit rovněž.

Rozhořčená senátorka

Na adresu nynější situace se velmi rozhořčeně vyjádřila senátorka Jitka Seitlová (nez.), která je jako vystudovaná i praktická odbornice členkou rady SÚRAO za obě parlamentní komory. "V roce 2002 v období těsně před volbami byla minulou vládou a v rozporu se stanoviskem Ministerstva pro životní prostředí ČR přijata koncepce nakládání s radioaktivními odpady. Jejím problémem je prezentace hlubinného úložiště jako jediné cesty," uvedla Seitlová a poukázala na to, že drahé řešení vyhovuje zejména firmám, které se budou o tuto zakázku ucházet. Předběžná etapa lokalizace prý přijde na stovky miliónů korun. V této souvislosti připomněla, že v diskutované oblasti vytvářejí důležitá stanoviska lidé, které nelze považovat za nezainteresované.

Jsou i jiné varianty

"Existují i jiné varianty, v ČR však nebyly posouzeny. Například podpovrchové úložiště, z něhož lze odpad vyjmout a dále zpracovávat, což v hlubinném nepřipadá v úvahu. Ale místo toho, aby se nepoměrně větší peníze věnovaly na hledání lepšího systému, u nás se většina prostředků věnuje na hlubinné úložiště. Z tzv. jaderného účtu se okamžitě začaly čerpat peníze pro firmy, které na tom profitují," uvedla senátorka.

Jak doplnila, na toto téma přitom chystá Evropská unie směrnici, v níž počítá s alternativou, že se státy mohou domluvit na společném postupu. "Směrnice by měla být projednána do konce roku. Měli bychom na to počkat - v rámci Evropy mohou vzniknout i pro ČR příznivější podmínky," zdůraznila. Jak dodala, proces by se měl vrátit na začátek a vládní koncepce by měla projít širokou diskusí. Navrhovaná novela atomového zákona počítá s větší vahou hlasu obcí podle vzoru běžného ve vyspělých zemích.