Podle znaleckých posudků a rozborů audiovizuálních záznamů ale trestný čin nebyl spáchán, řekla v pátek mluvčí písecké policie Hana Moltašová.

"Prověřili jsme všechny zvukové a audiovizuální záznamy, které tam byly pořízeny. Podle znaleckého posudku Historického ústavu Akademie věd ČR z historického hlediska nelze uznat letský tábor jako koncentrační či vyhlazovací," uvedla Moltašová.

Podle posudku v táboře k přímé genocidě, vyvražďování obyvatelstva nedošlo. "A projevy, které tam byly proneseny, neprojevovaly otevřený projev myšlenek, které by podporovaly, zpochybňovaly nebo se snažily ospravedlnit genocidium nebo jiné projevy nacistů," dodala Moltašová.

Nacionalisté chtěli v Letech pomník všem obětem války

Národní strana chtěla v Letech umístit svůj pomník válečným obětem. Kontroverzní kámen s nápisem Obětem chtěla původně odhalit na shromáždění 21. ledna, dva dny před ním ho však nechala odstranit obec. Představitelé Národní strany tvrdili, že protektorátní tábor byl jen pracovní a Romové v něm umírali na běžné nemoci. Jejich záměr pobouřil romské a proromské aktivisty. Nacionalisté podle nich popírají romský holokaust a provokují.

Ve stejný den se v Letech konaly dvě akce - shromáždění stoupenců Národní strany a romská vzpomínka. Dohlížely na ně desítky policistů.

V Letech stával v roce 1942 sběrný tábor, v němž zahynulo přes 300 Romů. Další byli transportováni do koncentračního tábora v Osvětimi. Na místě tábora nyní stojí velkokapacitní vepřín. Vláda se po letech sporů v červnu zavázala, že vepřín přestěhuje a na jeho místě postaví památník.