Dalším důvodem, proč Klaus zákon odmítl podepsat je to, že by lékařské komory dostaly pravomoci, jaké příslušejí odborovým organizacím - což je ale v rozporu s jejich úlohou profesních sdružení.

Důvodem odmítnutí je i to, že z dohod jsou vyloučeny organizace, které sdružují soukromé lékaře, i když i jich se problematika dohod týká.

Prezidentovi vadí přílepky

Prezident se pozastavil také nad způsobem, jakým byly k původnímu návrhu novely zákona o péči o zdraví lidu připojeny dodatky, kvůli kterým se nakonec od předlohy distancovali i ti, kteří ji původně podporovali.

Novela podle prezidenta obsahuje devět přílepků, které poslanci schválili narychlo a bez rozpravy. Neprojednaly je ani parlamentní výbory. Klaus se proto obává, že nejsou vzájemně sladěné a budou si odporovat.

"Zákon má množství legislativních nedostatků a potenciálních problémů - například dvojkolejnost v uznávání kvalifikací mezi ministerstvem a Českou lékařskou komorou - a jeho účinnost by mohla vést k chaosu při rozdílných rozhodnutích těchto orgánů," uvedl prezident.

Další veto, které nelze přehlasovat

Klaus tento týden vetoval už čtyři tři zákony, které Sněmovnou prošly v uplynulém období a postavila se proti nim ODS. Za běžných okolností by Sněmovna měla možnost o vetu hlasovat. To ale nyní není možné, protože ve původním složení se už nesejde. Zákon tak definitivně padá pod stůl.

Ve čtvrtek Klaus odmítl zákon o náhradním výživném. Poslanci chtěli, aby stát platil alimenty místo rodičů-neplatičů. [celá zpráva]

Ve středu prezident odmítl zákon, který měl zabrátit velkým obchodníkům zneužívat své postavení vůči dodavatelům. Hypermarkety běžně platí pozdě. Klaus ale řekl, že zákon by ještě více ublížil malým firmám, které by už vůbec neměly šanci velkým řetězcům zboží dodávat. [celá zpráva]

V úterý pak Klaus smetl zákon, který měl poslancům zakázat být součaně starostou obce a zákonodárcem [celá zpráva]

Prezident čtyři zákony schválil

Kromě jednoho veta prezident ještě čtyři předlohy podepsal. Mezi nimi je zákon zbavuje seniory narozené před rokem 1936 povinnosti vyměnit si občanské průkazy za nové. Další norma dává policii větší možnosti v boji proti násilníkům z řad sportovních fanoušků. [celá zpráva]

Podepsal také zákon, který veřejným knihovnám prodlužuje lhůtu pro připojení k internetu, a zákon upravující dohled nad fondy penzijního pojištění z Evropské unie.