Středním odborným školám se nelíbí, že resort nepřijal jejich představy o maturitě. "Jeden a půl roku jsme diskutovali,že by bylo nejrozumnější státní část maturity udělat ze dvou předmětů, češtiny a cizího jazyka. Ale v zákonu jsou tři povinné předměty," tvrdí Petr Lacina ze SOU v Praze 5- Nový Zlíchov.

Novou zkoušku z dospělosti, která by měla čekat studenty, kteří nastoupí na střední školu v září 2004, by měly tvořit dvě části - společná, stejná pro všechny maturanty na různých typech středních škol, a část profilová, pomocí níž se školy budou lišit.

Matematika nepovinně

Ve společné části budou studenti povinně maturovat ze tří předmětů - českého jazyka, cizího jazyka a z předmětu, který si zvolí z nabídky čtyř oblastí - matematika, občanský základ, přírodovědně technický základ a informačně technický základ.

"Celková koncepce nové maturity není špatná. Vytýkám ale ministerstvu, že maturitu navrhuje v rozporu s tím, k čemu došla pracovní skupina, která na přípravě spolupracovala a byli v ní zástupci pedagogických asociací," uvedl Josef Filouš, předseda Unie školských asociací - Czesha.

Společná část maturity musí být podle něj nastavena tak, aby ji mohl absolvovat student gymnázia i středního odborného učiliště s maturitou. "Má-li maturita ověřit, že si všichni žáci středních škol osvojili určité penzum dovedností a znalostí, musí mít spojovací článek, ale ten tady chybí," soudil předseda.

Matematika jako jedna z možností je podle něj pro mnohé odborné školy nepřijatelná, protože ji tu zdaleka neprobírají tak jako na gymnáziích. "A ostatní předměty ještě nejsou úplně nachystané, " tvrdil Filouš.

Náměstek ministryně školství Jaroslav Müllner říká, že maturita byla a bude předmětem bouřlivých diskusí. "Pracovní skupina se dohodla na jiném modelu, ale odpovědnost za to, jak maturita bude vypadat, nese ministerstvo. Pokud by ale ve státní maturitě zůstala jen čeština a cizí jazyky, tak by byla část společná pro všechny typy škol jednostranně orientovaná jen jazykově. A tak to není ani ve světě," argumentoval náměstek.

Obavy, že studenti odborných škol a učilišť budou třetí povinnou zkoušku těžko zvládat, komentoval: "Buď to bude státní maturita, která v určitých parametrech bude společná pro všechny a pak také bude uznávaná v zahraničí, anebo nebude."

Opozici vadí financování

Financování škol z předchozích verzí zákona vypadlo. V té současné je, ale asociacím a opozici se nelíbí, jak je popsáno. "Školy v zásadě nebudou vědět, na jaké peníze mají nárok, takže rozhodování, jaké peníze na žáka půjdou, bude zase v rukou úředníků. Je přitom nutné stanovit přesná pravidla, jaké peníze půjdou za žákem, kolik vlastně stojí žák určitého oboru," tvrdí šéf školského výbor Sněmovny a stínový ministr školství ODS Walter Bartoš.

Zákon podle něj nepodporuje autonomii škol. "Hovoří o volnějších osnovách, ale když ředitel nebude mít pravomoci, nebude moci volněji nakládat s finančními prostředky, tak to není žádná autonomie," dodává Bartoš.