Myslíte to s rezignací opravdu vážně? Nekalkulujete náhodou s tím, že vás bude premiér Vladimír Špidla či snad prezident Václav Klaus, se kterým jste dosud měl dobré vztahy, přemlouvat, abyste zůstal? Není to jen jakási forma nátlaku?

V čem vidíte tu pozici nátlaku?

Ptám se, jestli si nechcete vynutit víc peněz na armádu a nespoléháte na to, že se bude Špidlovi za vás špatně hledat náhradník?

Musím si položit otázku, v čem na premiéra a prezidenta tlačím? Podle mého soudu absolutně v ničem. Jasně jsem řekl, že plně podporuji reformu veřejných financí, plně podporuji pozici ministra financí a na jeho místě, v té složité situaci, ve které je, bych jednal pravděpodobně stejně jako on. Situace veřejných financí není jednoduchá a je dost těžko představitelné, že by v situaci, kdy se bude muset uskrovnit každý obyvatel České republiky, že by jeden subsystém byl z takového procesu vyňat.

Jasně jsem řekl, že premiérovi ani prezidentovi nekladu žádné podmínky, nežádám pro resort 2,2 procenta a že to dokonce pro mě ani není o výši obranného rozpočtu. Pro mě je to - když jsme u těch peněz - o stabilitě obranného rozpočtu. Pro nás je potřeba si uvědomit, že nemůžeme do nekonečna zahajovat projekty typu L-159, tank T-72 nebo projekt armádní reformy a po čase je končit, protože na ně nemáme dostatek finančních prostředků. Kdybych teď jako ministr začínal, tak spíše než o výši bych chtěl diskutovat o stabilitě zdrojového rámce ministerstva obrany do roku 2008.

Ale tu stabilitu vám přeci ministr financí nabídl? Sám říkáte, že je ochoten souhlasit s tím, že by armáda měla do roku 2008 místo 2,2 zhruba 2,05 procenta HDP. Dostali byste tedy méně, ale věděli byste dopředu, s jakými penězi v příštích letech počítat.

Přiznám se, že kdybych v tuto chvíli jako ministr obrany začínal a měl jsem k dispozici rozpočtový rámec 2,05 - což je mimo jiné průměr Severoatlantické aliance - byl bych ministrem spokojeným. Dokázal bych za takový zdrojový rámec nabídnout pro ozbrojené síly a pro tuto zemi odpovídající perspektivu v obraně a bezpečnosti.

Jinou věcí je, že ani ne před pěti měsíci vláda přijala zcela jiné rozhodnutí, že zahájila reformu ozbrojených sil. Na některé projekty byly vynaloženy desítky miliónů a celkem je to možná už 100 či 200 miliónů korun. V tuto chvíli se ukazuje, že to naše strategické rozhodnutí o možnostech ČR prostě bylo chybné a že ten celkový záměr vyčleňovat na obranu dlouhodobě 2,2 procenta HDP byl chybný.

Jsem ve vládě odpovědný za obranu. Nabídli jsme reformu ozbrojených sil. Slíbili jsme naplnění počátečních schopností do roku 2006, nabídli jsme nedávno projekt rychlého zrušení základní vojenské služby, hovoříme o vizi pro vzdušné síly, prostě jsme na sebe přijali řadu veřejných závazků, které v tuto chvíli velmi pravděpodobně budeme nuceni přehodnotit.

A je možné, že některým nebudeme schopni dostát. V tuto chvíli cítím, že jsem veřejně slíbil provedení některých kroků, dostal jsem na základě toho důvěru voličů ve volbách - měl jsem vysoký počet preferenčních hlasů - dostal jsem důvěru vojenské veřejnosti a já ten slib v tuto chvíli nedokáži dodržet. Když něco slíbím a nejsem schopen splnit, tak rezignuji.

Když vás bude Špidla přemlouvat, abyste nerezignoval, budete trvat na svém, nebo jste ochoten vzít to ještě zpátky?

Kdyby mě premiér oslovil s nabídkou na další pokračování v pozici ministra obrany, tak bych žádal z jeho strany v podstatě nové definování politického zadání. Na ministerstvo obrany jsem nastoupil za Miloše Zemana, měl jsem mandát k provedení reformy, měl jsem příslib zdrojů ve výši 2,2 procenta HDP, měl jsem dokonce příslib financování nákupu nadzvukových stíhacích letounů mimo rozpočet kapitoly a dokonce financování misí mimo armádní rozpočet. O nic takového dnes nežádám.

Snažím se celou dobu chovat velmi ekonomicky a myslím si, že můj resort dělá už dva roky to, k čemu teprve ostatní přistupují. Žádal bych od premiéra novou definici mandátu a nepožadoval bych a není pro mě důležité, abych dostal 2,2 procenta HDP. Přijatelné je pro mě i 2,05 procenta. Spíše bych stál o to, aby byla garance napříč politickou reprezentací, že se takový závazek dodrží až do toho roku 2008.

Nemohu se stejně zbavit dojmu, že jste sice nabídl rezignaci, avšak ve skutečnosti nepočítáte s tím, že byste se musel vystěhovat z kanceláře.

Těch podmínek pro premiéra bych měl víc a nemá smysl o nich v tuto chvíli hovořit. Kdybych měl přemýšlet, že zde budu další dva nebo tři roky, určitě bych si dokázal ještě představit, že bych s premiérem musel hovořit delší časové období. Velmi pravděpodobně bych žádal o možnost vzdát se poslaneckého mandátu, protože časová náročnost spojená s přehodnocením reformy bude nesmírná. Určitě bych chtěl jako člen vlády slyšet, že moji kolegové budou postupovat obdobně. Chtěl bych vědět, že takové radikální úspory neplatí jen pro jeden resort.

Je pravda, že vám dal premiér šanci demisi vzít do pátku zpátky a neklást si žádné podmínky, jinak ji přijme a končíte?

O tom nic nevím. Ale já si přeci nekladu podmínky.

Podmínky, to je termín, který jste před chvílí použil. Říkal jste, že těch podmínek na premiéra byste měl víc.

Dobře, ale myslím to jako předpoklady proto, abych mohl vykonávat svoji práci.