Dokument nepřinesl žádné překvapení, jeho obsah je vlastně shrnutím programu ODS do obecných formulací.

Mezi své priority zařadili občanští demokraté zvyšování životní úrovně, snižování daní, boj s byrokracií nebo vymýcení korupce. Zároveň se ODS ústy předsedy Mirka Topolánka zavázala k tomu, že nezavede školné, zachová veřejné zdravotnictví a postaví se proti rostoucímu vlivu komunistů.

"Tato smlouva deklaruje, co bude ODS v tomto volebním období v případě volebního úspěchu mimo jiné prosazovat, garantovat a čemu bude chtít zabránit. Je odpovědí na útoky těch, kteří vlastní program nemají a snižují se ke klamavé a lživé kampani proti ODS," prohlásil na tiskové konferenci předseda ODS Mirek Topolánek.

V oblasti snižování daní smlouva uvádí, že daňová reforma, kterou chystá ODS, sníží odvody do státní pokladny všem občanům, nikoliv jen těm bohatým. Navíc má zjednodušit podnikání a vznik nových pracovních míst. "Daňové přiznání bude možné podávat na jednom listu," stojí v dokumentu.

ODS ve smlouvě také připomíná závazek, že sníží délku trvání soudního řízení na půl roku.

Za školu se bude platit zpětně

Vyjadřuje se také k případnému zavedení školného. "Nezavedeme školné, nezavedeme školné, nezavedeme školné," opakoval na tiskové konferenci místopředseda strany Petr Nečas. Vzápětí ale znovu připomenul koncept tzv. absolventského příspěvku, podle kterého by se za vysokoškolské vzdělání platilo zpětně.

"Chceme skončit období, kdy volební sliby jsou pouze cáry papíru, které nejsou závazné, za které lidi neberou osobní politickou garanci. Za tuto smlouvu bereme svou osobní personální garanci," doplnil Nečas.

Paroubkova kritická reakce

Premiér a šéf vládní ČSSD Jiří Paroubek zpochybnil Smlouvu ODS s občany. Na tiskové konferenci řekl, že "činí tuto stranu zcela nevěrohodnou". Naproti tomu o ČSSD řekl, že po osmi letech její vlády jsou vidět výsledky. Volební klání mezi ČSSD a ODS je podle něj střetem mezi fantaziemi a reálně fungujícím sociálním státem.

Slib ODS, že sníží daně všem vrstvám obyvatel, je podle Paroubka z říše pohádek. Nejde to dohromady s jiným slibem ODS, že bude zvyšovat penze seniorům, uvedl premiér. Tvrzení ODS, že se nyní snižují reálné důchody, označil za "nehoráznou lež".