Nejméně přízně si vysloužily kampaně obou největších politických rivalů, ODS a ČSSD, jejichž způsob předvolebního boje se nelíbí shodně 41 procentu dotázaných. Za nimi se umístili lidovci, pro jejichž kampaň nenašla pochopení 34 procenta oslovených.

Shodný počet respondentů naopak uvedl, že se jim líbí kampaň Strany zelených. Také v oblíbenosti kampaně dosáhly shodného výsledku ČSSD a ODS, jejich kampaně se líbí 28 procentům lidí.

Názory na kampaně politických stran (v %)
rozhodně líbí spíš líbí spíš nelíbí rozhodně nelíbí nezná
ČSSD 4 24 24 17 25
KDU-ČSL 1 17 24 10 37
KSČM 5 13 16 17 39
NEZ/DEM 1 7 13 11 55
ODS 7 21 22 19 26
SNK-ED 1 11 11 7 57
SZ 5 29 16 6 33
US-DEU 1 7 15 14 49
Zdroj:CVVM

Z průzkumu vyplývá, že nejméně lidem utkvěla v paměti kampaň SNK-ED, kterou nezná 57 procent dotázaných.

Více než polovina respondentů (55 procent) zastává názor, že se strany ve svých kampaních spíš zaměřují na kritiku oponentů než na představování svých programů.