Že něco není v pořádku bylo jasné v neděli večer, kdy se lékař z pohotovostní služby Miloslav Studýnka marně dobýval do budovy, kde měl kromě osobních věcí i své vlastní léky. Číslo, které nechal právník na dveřích jako kontaktní telefon, nikdo nezvedal a policisté, na které se lékař obrátil, mu odmítli pomoc.

Naopak, v pondělí ráno zakročili proti lidem z radnice. Starosta Jiří Teplý (nezávislý) ve snaze zajistit lidem dostupnost zdravotní péče, nařídil odvrtat vyměněné zámky a pustit lékaře na pracoviště. Houžvičkou přivolaní policisté, tentokráte zásah neodmítli a ve vstupu do budovy zabránili.

Starosta kritizoval policii

Po neúspěšném jednání se správcem nařídil starosta znovu odvrtat zámky polikliniky. Když správce znovu volal policii, obrátil se Teplý na ředitele břeclavského okresního ředitelství Miroslava Stromeckého se stížností na postup policie. "Chcete po nás jako regionu Hustopečska podepsat smlouvu o spolupráci. Takto si ji rozhodně nepředstavuji a smlouvu nepodepíšeme," prohlásil starosta do telefonu.

Ředitel se okamžitě rozhodl přijet na místo. "Postup policistů při řešení případu prošetřím. Teď je ale důležité najít řešení," konstatoval Stromecký poté, co se seznámil se situací. Názor správce konkurzní podstaty neslyšel, právník na příjezd policejního ředitele nečekal a odjel. "Za týden nashledanou," rozloučil se předtím s novináři Houžvička, podle kterého byla výměna zámků demonstrativním pokusem jak přimět město k placení nájmu.

Spory o tom, komu poliklinika patří

Na pokus mohl doplatit pacient, který se marně domáhal své dávky inzulínu, lékař se do budovy nedostal. Budova polikliniky v Hustopečích pochází z osmdesátých let minulého století. Podle správce ji kdysi družstvo bezúplatně převedlo na tehdejší Okresní ústav národního zdraví v Břeclavi. Smlouva o převodu ale byla ještě před vyhlášením konkurzu na družstvo zpochybněna a proto budovu zahrnul do majetku.

"Je to nesmysl, stavělo se to z prostředků asi dvaceti JZD, nevidím důvod, proč by si to mělo jedno z nich nárokovat," tvrdí starosta. Tahanice o vlastnictví jsou předmětem soudní pře. V ní již jednou bylo rozhodnuto o oprávněnosti nároku správce, rozsudek ale nebyl nikdy pravomocný a spis leží řadu let na Vrchním soudu v Olomouci. Správce řekl, že za vniknutí do budovy podá trestní oznámení, totéž chce prostřednictvím městské nemocnice učinit starosta.