"Vítám jakékoliv kroky, které pomohou objasnit spor, známý jako Česká republika versus Diag Human, který již více než 10 let poškozuje nejen české zdravotnictví, ale zatěžuje i kapsy daňových poplatníků", uvedla Součková.

Diag Human zvažuje prodej pohledávky

Firma Diag Human je ve sporu se státem kvůli zmařenému podnikání s krevní plazmou, současný kabinet vyplatil firmě 326 miliónů korun za poškození jména a dalších až šest miliard by Diag mohl získat jako náhradu za obchodní ztráty. Rozhodčí senát by měl rozhodnout o výši odškodného do konce června.

Mediálního zástupce Diagu Daniel Častvaj ve středu potvrdil, že firma zvažuje jako jednu z možností i odprodej své pohledávky za českým státem, ovšem nikoliv jako prioritní řešení. Spor skončil nejprve u obchodního soudu, ovšem sám český stát v roce 1996 podle stanoviska Diagu navrhl uzavření rozhodčí smlouvy namísto soudního řízení, a tudíž přenesení pravomoci na rozhodčí senát.

Vývoj sporu Diag vs. ČR

V březnu 1997 vydal rozhodčí senát nález, ve kterém rozhodl ve prospěch Diagu. Stát podal návrh na přezkoumání tohoto nálezu a revizní rozhodčí senát nález potvrdil. Česká republika přesto v červnu 1998 podala soudní žalobu na určení neplatnosti rozhodčí smlouvy. Tato žaloba byla zamítnuta v obou stupních, zamítnutí potvrdil odvolací soud v roce 2000.

Česká republika podala návrh na přezkoumání rozhodčího nálezu, ale v lednu 2002 vzala tento návrh zpět. Diag Human (tehdy pod názvem Conneco) vyhrála poptávkové řízení na zpracování krevní plazmy v roce 1990. Diag v nemocnicích odebral plazmu, odvezl ji na zpracování do dánské firmy Novo-Nordisk a nemocnicím vrátil plazmové deriváty v hodnotě, jakou měla odebraná plazma. Zbytek derivátů prodal na volném trhu, a těmito prostředky splatil náklady na zpracování a vytvořil zisk.

Tehdejší ministr zdravotnictví Martin Bojar podle Častvaje jednal ve prospěch jisté konkurenční firmy a nutil ředitele jednotlivých nemocnic odstoupit od spolupráce s Diag Human. Ministr podle něho napsal firmě Novo-Nordisk dopis, ve kterém zpochybnil serióznost Diagu a vyzval společnost k ukončení spolupráce.