Přesto jedna její pasáž přinutila kardinála Miloslava Vlka a arcibiskupa Jana Graubnera, aby se protestními dopisy obrátili na ministryni školství Petru Buzkovou a ministra vnitra Františka Bublana. Po Buzkové žádají stažení knihy ze škol, Bublanovi dávají podnět k prošetření, zda nejde o navádění k rasové a náboženské nenávisti.

Před rokem nevadila

Ještě před rokem přitom čítanka nikomu nevadila. Česká biskupská konference (ČBK) ji bez výhrad schválila. "Nemáme žádné připomínky. Učebnice je mimořádně dobře zpracována," stojí ve vyjádření Školské sekce ČBK, podepsaném jejím ředitelem Danielem Kuchyňkou. Nyní církevní představitelé zcela obrátili.

Kamenem úrazu jsou ukázky z knihy Písmo, kterou napsal francouzský spisovatel Francois Cavanna. "Bůh svede Pannu Marii, spíše z politických důvodů než z vášnivé lásky, a udělá jí dítě," stojí v čítance. "Josef, dívčin snoubenec, je v podstatě dobrotisko a smíří se s domácností ve třech, ačkoli se nemůže zcela zbavit návyku otvírat dveře od skříně, aby uviděl, zda se tam neukrývá Bůh v podvlékačkách. Panna Maria porodí za žalostných hygienických podmínek. Ježíšek se narodí z neznámého otce. Až potud to není příliš mravné. Protože Bůh ještě není křesťan. Strpení!"

Zesměšňují bibli, píší

"Tyto parafráze primitivně zesměšňují obsah posvátného textu bible. V době, kdy jsou lidé na celém světě velmi citliví na zesměšnění posvátných skutečností, je alarmující, že podobný text je možné uvést v učebnici," napsal Vlk Buzkové.

Podobné argumenty v dopise ministrovi vnitra použil i Graubner. "Vulgárním, urážejícím a nepravdivým způsobem ironicky parafrázuje biblickou zprávu o narození Ježíše Krista. Za zvláště trestuhodné považuji skutečnost, že jde o výchovu školních dětí k neúctě, primitivní vulgárnosti i náboženské a rasové nenávisti," uvedl.

Nakladatelství Fraus, které knihu vydalo, považuje útoky obou církevních funkcionářů za nepochopitelné. Náhlý požadavek na stažení učebnice ze škol označilo za neoprávněný. "Neopodstatněný je i podnět ministrovi vnitra, kde se hovoří o navádění k rasové a náboženské nenávisti," uvedli Jiří Fraus a Jiří Fiedor z nakladatelství. Cavannův text podle nich slouží jako příklad travestie, tedy zesměšňující parafráze vážného díla coby literárního stylu.