Kritiky se od organizace dočkala většina států. Například s postojem k Romům má problém většina středo a východoevropských zemí. Porušování práv policií nebo jinými mocenskými orgány zaznamenala organizace ve 114 zemích.

"K diskriminaci dochází často na základě požadavků, které zdánlivě nejsou významné, jako třeba nutnost určité úrovně vzdělání pro získání bydlení. A navíc to odkazuje k druhé oblasti - diskriminace v přístupu ke vzdělání," upozornil ředitel české pobočky AI Zdeněk Rudolský. Připomněl jednání úřadu v Bohumíně, který přikázal romským rodinám, aby se vystěhovaly z hotelového domu, aniž by pro ně zajistil náhradní ubytování. Místo toho je poslal do azylových domů a oddělil muže od žen.

Špatné vyšetřování policejního násilí

AI také připoměla kontroverzní policejní zásahy, jejichž vyšetřování skončilo ve ztracenu. Například zásah policistů loni v červenci na CzechTeku. "V ČR neexistuje mechanismus pro šetření stížností na postup policistů, který by byl zcela nezávislý na ministerstvu vnitra," uvedl Rudolský. AI dokonce požádal o vyšetření tohoto zákroku.

Amnesty se i letos zabývá klecovými a síťovými lůžky. Nelíbí se jí novela, kterou ČR na problém reagovala. Místo aby lůžka, která mají personálu ulehčit práci země zakázala, legalizovala je.

Navíc dala právo rozhodnout o umístění pacienta do takového lůžka i zaměstnancům úřadu, kteří nejsou pacienty. Ministerstvo práce a socálních věcí už ale slíbilo, že lůžka od příštího roku v zákoně zakazuje. Samotné ústavy ale tvrdí, že podobné formulace v zákoně nenašli.