Kanyza vždy tvrdil, že jeho svazek byl zmanipulován a proto se obrátil na soud, aby ministerstvo vnitra prokázalo, že údaje v jeho spise, kde byl veden jako agent s krycím názvem Honza, jsou pravdivé.

Soud neuvěřil rozporuplnému svědectví

Jediný svědek, který vypověděl, že Kanyza byl opravdu agentem StB, však před soudem vypovídal tak, že jeho tvrzení soud neuvěřil. V jeho výpovědi bylo totiž mnoho logických nedostatků a rozporů.

Soud rovněž poukázal na to, že podstatným rysem spolupráce se Státní bezpečností byla konspirace, což v Kanyzově případě nebylo. Byl totiž několikrát vyslýchán přímo v budově SNB. Ve svazku, kde se měl zavázat ke spolupráci, byl veden jako agent Honza, což odporuje všem pravidlům konspirativního jednání.

Jandák: Kanyza na mě donášel policii

Jan Kanyza byl v oficiálních seznamech StB v sekci zabývající se bojem proti vnitřnímu nepříteli. V sedmdesátých a osmdesátých letech měl předávat informace o herci a současném ministru kultury Vítězslavu Jandákovi.

Právě ten měl jeho jméno v souvislosti s StB poprvé zmínit. Kanyza se vyjádřil, že na takové výroky nehodlá reagovat a současného ministra kultury nežaloval. To Jandák akceptoval s tím, že to považuje za akt usmíření, a že se celým případem nebude dále zabývat.

Kanyza chce omluvu od ČT

"Ten svazek byl zmanipulovaný, nikdy jsem nikomu žádné informace nepodával. Jsem si jist, že to někdo celé udělal se záměrem mi uškodit," vyjádřil se herec při odchodu z jednací síně pražského městského soudu. Odsud zároveň také vzkázal představitelům České televize (ČT), že by byl rád, kdyby se mu omluvili. V reportáži ČT z loňského srpna totiž zaznělo, že se jim herec měl ke své spolupráci přiznat. Ten to vždy popíral a pražský soud mu dal za pravdu.

Pro naverbování Kanyzy nebyl důvod

Podle zástupcetajné policie měl herec spolupráci podepsat vědomě za dobu působení v roli agenta Honzy měl StB předat asi 80 zpráv. Tomu však soud neuvěřil s tím, že z předložené dokumentace není vůbec zřejmé, jak měl být Kanyza úkolován, není zde tedy důvod, proč by měl působit jako agent.

Stejně tak není patrná jeho aktivita ve sledování osob. Podle datace dokumentů je zřejmé, že mezi údajným podepsáním závazku k činnosti agenta a dalším záznamem uplynuly dva roky. Podle soudu ale nejsou natolik průkazné, aby se z nich dalo dovodit, že Jan Kanyza prováděl sledovací činnost svých hereckých kolegů a zjištěné informace pak předával komunistické StB.

"Spravedlnost bývá zobrazována jako slepá, jsem rád, že není také hluchá," řekl po vynesení rozsudku Kanyza. Zástupce Ministerstva vnita se k verdiktu pražského městského soudu odmítl vyjádřit.