Někteří odborníci se však k tomuto záměru staví zdrženlivě. "Je to jistě krok vpřed, ale česká společnost je stále konzervativní," míní psycholog Karel Humhal s tím, že se v tuto chvíli nedá odhadnout, jak na příslušníky menšin v policejní uniformě bude nahlížet většinová populace. "Určitě je to ale dobře zvolená cesta," říká Humhal.

Podle jeho slov je důležité, aby policie zajistila především kvalitní přípravu a výcvik přijatého uchazeče. "Pokud policie přijme do svých řad příslušníky menšin, u kterých se prokáže, že jsou schopní, tak to lidé určitě vezmou," konstatuje Humhal.

Dobrou zkušenost se začleněním příslušníků minorit do policejní služby má severočeské město Ústí nad Labem. Zdejší městská policie více než deset let zaměstnává několik Romů. "V současnosti u nás pracuje dvanáct Romů," říká zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem Jan Novotný. Dodává, že policie má s jejich začleněním do sboru jen dobré zkušenosti a nesetkala se s žádnými negativními reakcemi. "Je pravda, že jednou jsme se s negativní odezvou setkali, a to bylo na straně samotných Romů. Těm se nelíbilo, když jsme za nimi poslali policisty z jejich vlastních řad," popisuje Novotný. "Od té doby jsme již raději policisty Romy za Romy neposílali," dodává.

Kampaň vyjde na 1,6 miliónu

Pro novou informační kampaň nechá ministerstvo vnitra vytvořit letáky a jiné propagační materiály. "Do projektu chceme zapojit i nevládní organizace a školy," vysvětluje mluvčí ministerstva Radka Kovářová. Podle ní by měla kampaň, která je hrazena z rozpočtu ministerstva vnitra, vyjít v letech 2006 a 2007 na 1,6 miliónu korun.

Nová kampaň má své začátky již v roce 2003, kdy se ministerstvo začalo o tuto problematiku více zajímat. V roce 2006 ji pak aktualizovalo. Hlavním cílem, kterého chce ministerstvo přijetím příslušníků z řad menšin do služeb policie dosáhnout, je zlepšení komunikace mezi policií a minoritami.

"Příslušníci menšin, kteří mají zájem o práci u policie, musí splňovat stejné podmínky jako ostatní uchazeči. Musejí mít hlavně české občanství," upozorňuje Kovářová. Důležitou podmínkou pro přijetí k Policii ČR je i úplné středoškolské vzdělaní zakončené maturitou. Pro ty, kdo maturitu nemají a o práci u policie opravdu stojí, tu je možnost práce v řadách městské policie, kde není maturita podmínkou přijetí. Začátkem července pak odstartuje speciální rekvalifikační kurz pro strážníky z romské komunity a národnostních menšin, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Pro nevhodné příspěvky byla diskuse zrušena. Omlouváme se všem slušným čtenářům.