"Je pravda, že jsem rozhodla o provedení kontroly skončené věci," potvrdila Vesecká Právu. "Myslím, že v této záležitosti by měla být až do konce využita všechna oprávnění státního zástupitelství," vysvětlila svůj postup.

"Nejvyšší státní zastupitelství celou věc přezkoumá. Pak buď státnímu zastupitelství, které dozor ve věci provádělo, doporučí provést další úkony s tím, že věc nebyla dostatečně objasněna, nebo dospěje k závěru, že je vše v pořádku a není třeba věc doplňovat," upřesnila Vesecká.

Případ v dubnu odložila Inspekce ministra vnitra, která zákrok považovala za přiměřený a v souladu se zákonem. Pastrnkova zmocněnkyně Michaela Pavlíková krátce poté proti rozhodnutí podala k nejvyšší státní zástupkyni stížnost.

Zmocněnkyně zbitého mladíka chce nový posudek

"Rozhodnutí Vesecké vítám, protože si myslím, že napadení a zbití nebylo v souladu se zákonem. Domnívám se, že nám pomohlo i nedávné zbití Kateřiny Jacques. V jejím případě Inspekce názor jednoznačně vyhodnotila a hlavně už po týdnu, přitom okolnosti byly v obou případech obdobné," konstatovala Pavlíková.

Vesecká však ve čtvrtek zdůraznila, že při rozhodování o znovuotevření nebyla vedena podáním stížnosti ani dalšími událostmi předcházejících týdnů, potažmo případem Jacques. "Záměr provést kontrolu skončené věci jsem pojala již asi před dvěma měsíci," sdělila nejvyšší státní zástupkyně Právu.

Pavlíková nyní žije v naději, že proti policistům padnou obvinění. "Možná, že bude vypracován i nový nezávislý znalecký posudek, zda zákrok byl nebo nebyl podle zákona, neboť v původním posudku nebyly zohledněny všechny okolnosti. Jestli policisté budou odsouzeni, nebo ne, to už je věc jiná. Ať ji posoudí soud," řekla.

"Vlastní doplňování důkazů není součástí prověrky skončené věci. Můžeme konstatovat, že nový znalecký posudek by byl na místě, ale nejvyšší státní zastupitelství by ho nevyžadovalo," reagovala Vesecká.