Nejhůře byl postižen Sloup u Macochy, který přívalové deště s krupobitím zasáhly ze dvou směrů a kde zatopily 80 rodinných domů, řadové garáže s automobily, obecní úřad, restauraci, poštu, hřiště základní školy a hokejové hřiště, strhly můstek k jeskyním a poškodily rovněž vstupní budovu do jeskyní.

V nejvíce postižené Rájecké ulici bylo nutno ze dvou domů zachránit šest lidí, z toho pět dětí. V obci se vytvářely až jeden metr vysoké hromady ledových krup, jejichž odstraňování trvalo až do nočních hodin. S bahnem se občané potýkali celé úterý. "Zatím si netroufáme odhadnout rozsah škod na majetku - obecním ani soukromém. Jsou zcela zničené chodníky, stržené dva mostky, obnažené plynovodní potrubí, všechno je zaneseno neuvěřitelným množstvím bahna z okolních polí," popsal situaci v úterý místostarosta Sloupu Pavel Hasoň (nezávislý).

Jižní Morava má finanční rezervu

Jihomoravský hejtman Stanislav Juránek Právo informoval, že kraj má ve svém letošním rozpočtu vytvořenou rezervu ve výši 55 miliónů korun pro řešení mimořádných situací, k nimž může během roku dojít a jejichž řešení bude neodkladné.

"Již dnes mapují situaci na místě pracovníci krajského úřadu. Já osobně se chci seznámit se situací v postižených obcích ve středu a poradit se se starosty o možnosti pomoci. Postup kraje vůči těmto obcím bude podobný jako při loňských povodních. O konkrétním způsobu pomoci rozhodne krajská rada a zastupitelstvo v nejbližším možném termínu," uvedl hejtman.

Meteorologické předpovědi mají svá omezení

Podle Ivany Záluské z brněnského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu skutečně kolem Sloupu v Moravském krasu spadly v pondělí největší srážky z celé jižní Moravy. Bylo naměřeno 56,2 milimetrů na čtvereční metr během velmi krátké doby, zhruba půl hodiny.

"Bouřky se vypršely právě nad tímto údolím. Že to bude právě tady, to nebylo v naší moci předpovědět. Upozorňovali jsme sice s jednodenním předstihem starosty i hasiče na možnost přívalových srážek na Vysočině a v Jihomoravském kraji, ale pravděpodobnost předpovědi místa, kde to bude, je v takových případech jen zhruba třicetiprocentní," uvedla Záluská.

Ke slovu přijdou i vysoušeče

Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Haida bylo k odstraňování následků živlu v blanenském okrese nasazeno celkem 35 jednotek hasičů, z toho osm profesionálních. Kromě záchranářů vyjely i čety pohotovostních služeb rozvodných závodů. V úterý profesionální i dobrovolní hasiči pokračovali v odstraňování následků povodně ve Sloupu, odčerpávali vodu ze zatopených sklepů, pomáhali čistit obytné prostory i vozovky a uvolňovat koryta vodních toků. Totéž se dělo také v Doubravici, Ráječku a dalších postižených obcích okresu.

Pracovníci Jihomoravské energetiky obnovovali stržené vedení vysokého napětí v obci Kuničky. "Na operačním středisku Hasičského záchranného sboru již shromažďujeme první požadavky na vysoušeče promáčeného zdiva. Celkem jich máme osmdesát, což by v tomto případě mělo stačit," řekl Haid, podle kterého přívalové deště s krupobitím v pondělí vpodvečer a v noci zasáhly také Brněnsko, kde jednotky hasičů vyjížděly k čerpání vody ze zaplavených sklepů a garáží.

Moravský kras už je v pořádku

Vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka v úterý potvrdil informace Práva, podle nichž povodeň zastavila návštěvnický provoz pouze ve Sloupsko-šošůvských jeskyních, jejichž vchod ve Sloupu byl zaplaven zhruba metrovým přívalem bahna, které zcela vyřadilo z provozu také správní budovu.

V ostatních jeskyních je však normální provoz, i když vodní přívaly zanesly blátem i Suchý žleb mezi Sloupem a Punkevní jeskyní a opět vyřadily z provozu tamní lanovku k propasti Macocha. "Od Skalního mlýna jsou Punkevní jeskyně normálně přístupné a dnes v nich pokračuje normální návštěvnický provoz," řekl Hebvelka, podle kterého se ještě před příchodem turistů podařilo opravit také poškozené elektrické rozvody v jeskyni Balcarka.

Bahno ničilo studny

Na Vysočině napáchala v noci na úterý bouře s přívalovým deštěm největší škody v Malči na Havlíčkobrodsku. Po půlnoci zde blesk zapálil kůlnu, kolem třetí hodiny voda z kopců a rybníka zatopila v obci větší počet sklepů a garáží.

Nánosy bláta z domů, zahrad, obecních komunikací i kanálů po pondělní průtrži mračen odstraňovali lidé také v Pasece na Olomoucku. "Průtrž byla tak silná, že s sebou strhla svah a ucpala kanály bahnem. Hasiči, kteří na místě zasahovali, svedli vodu do potoka a z domů odčerpávali vodu a bahno," řekla Právu mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Vladimíra Hacsiková.

Přívalový déšť, který spláchl z polí tuny bahna, vyděsil v noci na dnešek rovněž obyvatele Zátoru na Bruntálsku. "Voda a bláto vytopily sklepy tří rodinných domů, čističku odpadních vod, zničily zahrady a znečistily studny," řekla starostka Salome Sýkorová.

Ve Zbiroze na Rokycansku voda zdvihla asfaltový povrch v dolní části náměstí, na rychlostní komunikaci z Brna do Pohořelic příval vody způsobil sesuv půdy.

Deště hrozí až do středy

Podle meteorologů se ve středu již méně intenzivní srážky přesunou na jih a jihovýchod, pršet má ve Zlínském a Jihočeském kraji a na Vysočině.