Převoz dětí soudně odebraných ženě z Roudnice nad Labem do Argentiny považuje ministerstvo práce a sociálních věcí za porušení jejich práv. Podle mezinárodních smluv by měly příslušné orgány vždy upřednostnit zájem dětí před zájmy rodičů, sdělila mluvčí ministerstva Kateřina Beránková. Upozornila také na to, že tyto případy musí být posouzeny individuálně. Podpořila tak stanovisko soudu.

Zástupkyně ředitele Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně Markéta Nováková se ale domnívá, že pokud by rodič měl důkazy o tom, že by se po převozu do země děti dostaly do nesnesitelné situace, soud by k tomu pravděpodobně přihlédl. Vysvětlila, že v tomto případě se postupovalo podle Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, která slouží k tomu, aby se děti nestěhovaly z jedné země do druhé bez souhlasu obou rodičů.

Cílem úmluvy je to, aby se děti urychleně vrátily do posledního místa, kde měly bydliště na základě dohody rodičů. "Po vydání pravomocného rozhodnutí soud nejprve osobu vyzývá, pak jí může udělit pokuty, a pokud se nepodvolí, může přistoupit k odnětí dětí," popsala postup Nováková.

"Ministerstvo práce a sociálních věcí bude společně s ministerstvem spravedlnosti usilovat o to, aby soudy při provádění mezinárodní úmluvy posuzovaly jednotlivé případy především s ohledem na nejlepší zájem dětí," uvedla Beránková. Postup exekutorů označilo podle České televize za neetický i ministerstvo spravedlnosti, které hodlá případ dále prošetřit.