Málo žen je v rozhodovacích pozicích - v Senátu je zastoupeno 12,3 procenta žen, v Poslanecké sněmovně 15, 5 procenta a ani jedna žena není hejtmankou. Uvádí se to v materiálu na téma Rovnost žen a mužů v roce 2005, který vypracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Vláda jej projedná na příštím zasedání.

Problémy jsou i ve slaďování rodinného a pracovního života: "Starost o domácnost a rodinu je stereotypně přisuzována ženám," uvádí se v materiálu. Podle něj jsou ženy také nejčastějšími oběťmi domácího násilí, sexuálního vykořisťování a organizované prostituce.

Ženy musí stále dokola čelit stereotypnímu rozdělení rolí, podle kterého jsou domácí práce, péče o děti a seniory v rodině určeny jim, zatímco úlohou muže je finanční zabezpečení rodiny.

O děti pečuje 1,4 procenta mužů

Jednoznačně na ženách zatím leží péče o malé děti. Ačkoliv možnost pečovat o dítě do tří let (či sedmi, je-li dlouhodobě nemocné) mají i muži, volí tuto alternativu zatím jen výjimečně.

Zatímco rodičovský příspěvek -tedy sociální dávku poskytovanou právě za péči o dítě do čtyř, či sedmi let - dostávalo loni 285 tisíc žen, mužů byly necelé čtyři tisíce. Převedeno na procenta, o malé děti se stará 98,6 procenta žen a 1,4 procenta mužů. Uvádí to statistika MPSV.

"Péči o dítě volí spíše vysokoškolsky vzdělaní muži, pak muži, kteří mají se ženou podobné platy, či muži, jejichž žena má vyšší plat. A také muži, kteří jsou právě nezaměstnaní," uvedla Věra Kuchařová z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

Otcové budou mít nárok na mateřské dávky

Zavedené stereotypy by mohl pomoci odbourat nový zákon o nemocenském pojištění, který od ledna příštího roku umožní, aby tatínkové mohli čerpat nejen rodičovskou dovolenou, ale měli by už od sedmého týdne věku dítěte nárok i na peněžitou pomoc (v mateřství).

Zákon také rodičům umožní jednou se prostřídat během každé nemoci dítěte s tím, že nárok na příspěvek při ošetřování člena rodiny budou mít oba. " To by mělo odstranit diskriminaci žen s malými dětmi na trhu práce a podpořit větší zapojení otců do péče o rodinu," domnívá se mluvčí MPSV Kateřina Beránková.

Také představitelky Gender Studies Právu sdělily, že tato opatření považují za zásadně pozitivní krok směrem k odstranění diskriminace žen na trhu práce, neboť "tím by se zvýšily šance matky s malými dětmi při přijímání do zaměstnání".