Nejznámější památku v Olomouckém kraji vlastnil od roku 1696 do roku 1939 Německý řád. Soud rozhodl, že nynější Řád bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, který o vydání hradu usiloval od roku 1998, není nástupcem původního majitele, a hrad mu proto nenáleží.

Soudkyně Hana Šimková žalobu označila za nedůvodnou s tím, že žalobce není právním nástupcem Německého řádu, který hrad vlastnil od roku 1689 do roku 1939. "Německé úřady řád zrušily v roce 1938 a o rok později to další zákonnou normou potvrdily. Po válce členové zrušeného řádu Českou republiku opustili a po jejich smrti řád na našem území přestal fungovat i fakticky," konstatovala Šimková. Česká provenience řádu bratří a sester německého domu paní Marie v Jeruzalémě podle ní navíc vznikla až v roce 1991. "Jde tedy nepochybně o zcela nový subjekt," zdůraznila Šimková.

Zároveň uvedla, že nebyl prokázán ani naléhavý právní zájem. "To, že v souvislosti s církevním majetkem byly v minulosti křivdy, je zřejmé. Stát se však po roce 1989 tuto situaci snažil řešit. Mezi subjekty, které nějak zákonem odškodnil, však Německý řád ani Česká provenience nefiguruje," dodala Šimková.

"Je to již čtvrtý rozsudek, kdy žaloba řádu byla zamítnuta. Zde jde však jen o první krok. Řád se určitě odvolá. Jsem ale ráda, že argumenty, které jsme používali, jsou v rozsudku zúročeny. Od počátku jsme tvrdili, že zde není právní kontinuita," řekla Právu k verdiktu právní zástupkyně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Blanka Petrlíková.

Řád se dál odvolá

"Za důležitější považuji, že nebyl prokázán naléhavý právní zájem. Tedy, že tyto otázky musí být řešeny právní normou, případně novým zákonem o církevním majetku, což potvrdila i poslední stanoviska Ústavního soudu. Jiný postup by totiž destabilizoval vlastnickou základnu České republiky," uvedl advokát Národního památkového ústavu Aleš Pejchal.

Zástupci řádu se však s rozhodnutím soudu smířit nemíní. "Dnešní rozhodnutí je ale přes všechno pro nás pozitivní, protože jsme se po osmi letech konečně dostali z této instituce a můžeme pokračovat dál. Využijeme rozhodně veškerých možných dostupných právních prostředků, abychom dosáhli svého," řekl Právu k čtvrtečnímu rozsudku sekretář velmistra řádu pro Čechy, Moravu a Slezsko Robert Rác.