Dubnový průzkum CVVM se zaměřil na image čtyř nejsilnějších parlamentních stran a Strany zelených. Respondenti odpovídali na otázky, které se týkaly nejen programů jednotlivých stran, ale také dojmu, kterým na občany působí.

Nejvíce lidí se shodlo v otázce stranických priorit. S výrokem "stará se jen o získání moci" souhlasilo v případě parlamentních stran 60 až 72 procent dotázaných, v případě Strany zelených to bylo 46 procent.

Politické strany podle většiny Čechů také "vyvolávají zbytečné konflikty". S tímto výrokem souhlasily u ODS dvě třetiny, u ČSSD a lidovců zhruba polovina a u KSČM 42 procenta respondentů. Zelení jsou zbytečně hašteřiví podle 21 procenta účastníků průzkumu.

U parlamentních politických uskupení zhruba polovina lidí nesouhlasila s tvrzením, že strany "řeší problémy rozvážně".

Image politických stran v dubnu 2006 (v %)
. KSČM ČSSD KDU-ČSL ODS SZ
. ano/ne ano/ne ano/ne ano/ne ano/ne
řeší problémy rozvážně 31/50 42/47 35/48 36/52 29/27
její program umožňuje hospodářský růst 28/44 51/32 32/38 49/31 23/27
je zárukou bezpečnosti 28/53 43/40 40/40 46/38 30/28
vyvolává zbytečné konflikty 42/44 49/42 52/35 60/30 21/44
podporuje podnikatelskou sféru 22/56 44/41 41/35 69/18 26/24
má výrazné osobnosti 48/42 68/26 46/43 71/21 27/42
zaměřuje program na sociálně slabé 63/22 66/24 45/36 20/65 21/31
stará se jen o získání moci 60/29 60/31 62/23 72/20 46/25
Pozn.: dopočet do 100% tvoří odpověď "nevím".
Zdroj: CVVM

Negativní vymezení vůči ČSSD, KSČM i KDU-ČSL převažovalo u lidí z věkové kategorie 15 - 29 let. Naopak šedesátiletí a starší respondenti měli tendenci pozitivně hodnotit komunisty. Opačný poměr hodnocení zaznamenala ODS, jíž mladší generace hodnotila kladně, u starších občanů se dočkala spíše záporného hodnocení.

CVVM také zjistilo, že lidé s vyšším dosaženým vzděláním zaujímají většinou kritický postoj vůči KSČM a ČSSD, zatímco lidem s neúplným nebo základním vzděláním se častěji nezamlouvá působení ODS.