"Osobní údaje poplatníků vedené v databázi (ČT) nebyly aktualizovány tak, jak je dle zákona o ochraně osobních údajů nezbytné," uvedla mluvčí ÚOOÚ Hana Štěpánková. Osobní údaje poplatníků, které ČT původně odprodala vymahačské firma BSP Lawyer Partners, obsahovaly chyby a někteří z poplatníků tak byli označení za dlužníky neprávem. [celá zpráva]

ČT spolupráci s vymahačskou firmou nakonec zrušila

ČT vloni v říjnu spolupráci s BSP Lawyer Partners přerušila. "Důvodem ukončení spolupráce je přijetí novely zákona o televizních a rozhlasových poplatcích. Zákon nám neumožňuje spolupracovat s externí vymahačskou firmou," zdůvodnil tehdy rozhodnutí generální ředitel ČT Jiří Janeček.

Smlouvu mezi ČT a BSP označil za neplatnou Obvodní soud pro Prahu 5 koncem loňského května. [celá zpráva]

ČT poté začala vymáhat dlužné poplatky sama. Její kampaň "Normální je platit včas" a obesílání neplatičů televizi dosud přineslo navrácení více než 100 miliónů korun.

Krafl: ÚOOÚ potvrdil, že smlouva s BSP byla v pořádku

Mluvčí ČT Martin Krafl Novinkám sdělil, že rozhodnutí úřadu sice postihuje chyby v databázi, ale neshledává problém v odprodání databáze neplatičů firmě BSP Lawyer Partners. "Úřad dal ČT za pravdu, že mohla data k vymáhání předat externí společnosti, aniž by byl porušen zákon." Samotné nakládání s osobními údaji tak podle Krafla protizákonné nebylo.

Krafl uvedl, že příčiny chyb v seznamech poplatníků vězely hluboko v minulosti ČT. Útvar televizních poplatků podle něj zajistí, aby se nic podobného neopakovalo a aby ČT udržovala databázi poplatníků v aktualizované podobě.

"Chybně bylo osloveno pouze něco málo přes tisíc koncesionářů, což vzhledem k množství  odeslaných výzev k zaplacení dluhů, cca 550 000, není ani jedno procento obeslaných domácností," upozornil Krafl.