Z celkového počtu zhruba 80 návrhů se mezi kandidáty na vyznamenání octli také předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová nebo bývalý osobní lékař Hany Benešové a Alice Masarykové Jan Šmíd.

Moserovou, Bendu, Kavalírovou a Šmída chtějí poslanci ocenit Řádem Tomáše Garrigua Masaryka, pro lyžařku Neumannovou navrhli Medaili Za zásluhy. Stejné ocenění chtějí udělit například i scenáristovi Vladimíru Körnerovi a zakladateli české elektronové mikroskopie Arminu Delongovi.

Státní vyznamenání dostávají české i zahraniční osobnosti za zásluhy při budování svobodné společnosti, výsledky práce, hrdinské a výjimečné činy nebo úsilí o obranu státu. Státními vyznamenáními jsou dva řády a dvě medaile.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka je udělován za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a humanity, Řád Bílého lva za vynikající zásluhy o Českou republiku. Medaile Za hrdinství slouží jako vyznamenání za zásluhy v boji a za záchranu lidského života či značných materiálních hodnot. Medaili Za zásluhy získají osobnosti, které se zasloužili o stát či obec. Státní vyznamenání prezident propůjčuje 28. října a 1. ledna.