:. Z televize Nova zmizel pořad Volejte řediteli, který jste kritizoval. Trváte dál na zpracování podnětu Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, že Nova vysíláním tohoto pořadu porušila mediální zákon?

Analýza se zpracovává. Podílejí se na ní mediální právníci ministerstva kultury, nezávislí právníci a agentura, která analyzuje televizní vysílání. Tuto zprávu předám vysílací Radě a tím to pro mne končí. Tato Rada rozhodne, zda Nova porušila zákon.

:. Trváte na tom, aby byla TV Nova potrestána?

Na ničem netrvám. Rada musí rozhodnout, zda Nově uloží nějakou sankci. Nemyslím tím jen odejmutí licence. Může to být napomenutí nebo pokuta. Vysílací rada také může říci, že Nova zákon neporušila.

:. Je pravda, že jste se sešel s novými šéfy TV Nova a upozornil je na porušení mediálního zákona, k němuž podle vás došlo?

Sešel. Ale nemá to nic společného s novými nebo starými majiteli či vedením Novy. Z mé strany nejde v žádném případě o politický obchod, ale šlo o pracovní schůzku, kde jsem nové vedení Novy upozornil na možné problémy.