Výrobek má růžové, světle modré a zelené provedení vnějšího pláště. Chemická analýza prokázala, že z pěnové izolační vložky se uvolňuje styren v takovém množství, že proniká do potravin uložených v jídlonosiči.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při používání nádoby kontaminuje styren pokrmy a proniká do lidského organismu. Styren působí negativně na nervový systém. Výzkumy provedené na zvířatech ukazují, že požití styrenu může negativně ovlivnit jádra, ledviny, krev a imunitní a nervový systém.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny zařadila styren mezi možné karcinogeny. Podle některých studií může vdechování styrenu u pracovníků v chemickém průmyslu vyvolat leukémii.