"Na základě právní analýzy uložené ministrem dopravy nelze vyloučit, že při zadávání této významné zakázky nedošlo k porušení předpisů trestního práva," řekla bez dalších podrobností mluvčí ministerstva dopravy Marcela Žižková.

Za sedm souprav Pendolino zaplatily České dráhy celkem 4,3 miliardy korun. V lednu softwarová porucha vyřadila postupně z provozu všech pět souprav, které byly tehdy nasazeny v provozu. ČD zatím nevyčíslily náklady ani škody, které odstavení vlaků způsobilo. Pravděpodobně půjde o desítky miliónů korun.

Podle vedení ČD došlo k chybám v roce 1995 při uzavírání smluv a v dalších letech, kdy se uzavíraly dodatky smluv. Vlaky byly nakonec dodány s velkým zpožděním a ČD jich získaly sedm namísto deseti. Škody podniku vznikly i naddimenzovaným pořízením náhradních dílů za neúměrně vysoké ceny. Pro ČD byly ve smlouvách také nevýhodně stanoveny limity kompenzací v případě neplnění závazků ze strany výrobce.