"Naše město se intenzivně věnuje zvelebování městské památkové zóny již od jejího vyhlášení roku 1992. Prostředky, které dostáváme od ministerstva kultury na opravy registrovaných památek, jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány komisí na krajské i celostátní úrovni," řekl Právu nadšený českokamenický starosta Miroslav Weis (SNK-ED).

Dotace na obnovu památek jsou podle něj využívány účelově nejen na památky ve vlastnictví města, ale i ve vlastnictví církve nebo u privátních vlastníků.

"A to je další naše plus - dobrá spolupráce s církví i se soukromníky," dodal starosta s tím, že město do renovace městské památkové zóny od roku 1992 investovalo 85 miliónu korun, z toho dotace na obnovu památek od ministerstva kultury představuje 11 miliónu korun.