Rudolf Slánský byl v 60. letech členem Komunistické strany Československa, z níž byl v roce 1969 kvůli své aktivitě během Pražského jara 1968 vyloučen. V době normalizace pracoval v disentu, byl signatářem Charty 77. Po pádu totalitního režimu byl od roku 1990 do roku 1996 československým, respektive českým velvyslancem v Rusku. V letech 1997 až 2004 byl velvyslancem na Slovensku.

Slánský se narodil 6. února 1935 v Praze. Válku strávil s rodiči v Moskvě. Počátkem 50. let byl internován orgány ministerstva vnitra v souvislosti s procesem s jeho otcem, který jako dlouholetý generální tajemník KSČ byl v komunisty vykonstruovaném procesu odsouzen a popraven jako vůdce protistátního spikleneckého centra.

Slánský byl ženatý, měl dva syny.