Koledování je na Velikonoční pondělí tradicí nejen v těch regionech, kde jsou lidové zvyky obecně živější, ale dokonce i v Praze a v jejím okolí. Dříve bývalo mnohde obyčejem, že děvčata chodila s pomlázkou na oplátku v úterý. Čím dál častěji jsou však nyní mezi koledujícími dětmi vidět děvčata již v pondělí.

Koledování ovšem už dávno není pouhým honěním a šleháním děvčat. Pro děti je zvonění u dveří a vrátek zábavou a zpestřením volného dne. Starší mládenci to dělají i tak, že nasednou ve větším počtu do auta, mávají pomlázkami z oken a s hlučným křikem obrážejí okolní obce nebo chatové osady.

Děvčata koledníky odmění za šlehání vajíčkem, sladkostí nebo i pohoštěním. Traduje se, že žena, která je vyšlehána bude po celý rok zdravá. Vajíčka se také kvůli tomu různě zdobí, i když dnes už se k tomu mnohdy používá samolepek a syntetických barev a nevaří se jen v cibulových slupkách omotaná trávou a jetelem, což vytvářelo na skořápce různé vzory.