O definitivním jmenování Pavla Horáka generálním ředitelem VZP musí na návrh vlády schválit Sněmovna. Poslanci by mohli o nástupci odvolané ředitelky Jiřiny Musílkové mohli hlasovat už na nadcházející schůzi Sněmovny, která začíná v úterý po Velikonocích. V současné době vede pojišťovnu dočasný ředitel Josef Čekal.

Horákovo působení v čele VFN v Praze ocenil ministr Rath. "Jde o velmi úspěšného manažera, dokázal zastavit propad hospodaření nemocnice," uvedl Rath. Podle něj Horák vyhovuje požadavkům na šéfa největší zdravotní pojišťovny i díky svému vzdělání, které získal i ve Spojených státech.

Ředitel VFN Pavel Horák v pondělí seznámil novináře s hospodařením své nemocnice, kterou řídí třetí rok. Jestliže v roce 2003 nemocnice měla 475 miliónů korun dluhů, po nástupu Horáka v závěru roku 2003 byla přijata opatření, která vedla k zásadnímu obratu v hospodaření nemocnice. Už v roce 2004 nemocnice dosáhla zisku 43 miliónů korun a loni 3,6 miliónu korun. Pomohla k tomu změna v účetnictví, snížení nedobytných pohledávek, ale i dohoda s odbory o nezvyšování platů. Zvýšil se i objem vykázané péče zdravotním pojišťovnám, podařilo se dohodnout nižší ceny s dodavateli.

Nemocnice snížila své závazky vůči dodavatelům po lhůtě splatnosti z 12 na současných osm měsíců a hodlá v tom pokračovat.