"Podívejte, trhlina pokračuje i na sousední stěnu. A tady na druhé straně ta menší díra ještě včera nebyla," s obavami ukazuje majitel domu další praskliny. Místní hasiči pomohli postavit zatím jen provizorní vzpěru. Ve čtvrtek dopoledne přišel na kontrolu statik a úředníci.

"Tady prostě nesmíte být. Pokud nemáte kam jít, zdržujte se na druhé straně domu, ale tady ne. Odneste si raději také věci, kdyby to tady spadlo," rezolutně prohlásila vedoucí stavebního úřadu v Drnholci Eva Studená. Se statiky se dohodli, že se odebere část původní dřevěné podlahy, postaví se pořádný betonový základ a na něm nová příčka. Zároveň se budou sledovat začínající trhliny. Nehrozí, že by spadl celý dům, ale vnitřní stěna se může ještě pohnout.

"Tři dny jsem starostmi nejedl a nespal," unaveným hlasem sděluje majitel. Ukázal sklep se zbytkem asi dvaceti centimetrů vody, která tam kulminovala v neděli do výše prsou.

"Je to pouze jediný takto poškozený dům v Novosedlích. A v desítkách dalších stavení nastoupala voda do sklepů. Odčerpávají majitelé, někde pomáhají hasiči. Spodní voda k nám zatím nepřišla," informoval starosta František Trefilík (nezávislý).

Tři stovky evakuovaných doma

Ačkoli se situace zklidnila, nepatří starosta k většině lidí, kteří si už nemusí v Novosedlích dělat vůbec žádné starosti s vodou. Spolu s několika dalšími se střídá v nepřetržité službě na radnici, vždyť na Dyji, která obec obtéká, byl ještě ve čtvrtek třetí stupeň povodňové aktivity.

"Rozlitá voda přitékající z Rakouska je stabilizovaná, protože v čerpací stanici u sousedního Drnholce ji přečerpávají zpátky do řeky. A menší množství vody stéká do Dyje působením gravitace. Povodeň je tedy zvládnutá, neuvažujeme o dalších mimořádných opatřeních," sumarizoval starosta. Chválí hasiče, kteří prokopali asi čtyřicetimetrovou strouhu, aby voda odtekla z fotbalového hřiště.

Na 300 evakuovaných se už vrátilo domů. Voda je sice rozlitá mezi obcí a stále ještě dravou řekou, ale bezprostředně neohrožuje.