Pokud není možné výuku přesunout a budovy škol jsou poškozeny v menším rozsahu, ministryně doporučuje ředitelům, aby vyhlásili pro žáky volno do pěti dnů (což je v jejich pravomoci).

Pro školy, které jsou záplavami poškozeny ve větším rozsahu, vyhlašuje ministerstvo školství mimořádné prázdniny, a to na dobu, která je nutná pro odstranění následků pohromy. O tom, jak bude volno dlouhé, rozhodne ředitel školy po dohodě se zřizovatelem. "Ředitel musí informovat rodiče a příslušný odbor školství na daném krajském úřadu o tom, že děti mají mimořádné prázdniny.

Jakoukoliv cestou, písemně, telefonem. Jako v každé mimořádné situaci fungují jiné mechanismy než běžně," informovala mluvčí ministerstva Michaela Lagronová.

Ředitelé a zaměstnanci škol spolu se zřizovatelem mají také zajistit péči o nezletilé žáky, jejichž rodiče se o ně nebudou moci v době jejich mimořádných prázdnin postarat. O případném omezení nebo přerušení provozu mateřských škol rozhodne ředitel po dohodě se zřizovatelem.

Rodiny mohou požádat o pomoc s dětmi

Rodiny, které se kvůli záplavám ocitly v krizové situaci a nemohou se postarat o své děti, mohou zavolat na krizovou linku ministerstva školství 800 800 244, která je bezplatná a v provozu je nepřetržitě. Požádat o pomoc je možné i na emailové adrese povodne2006@msmt.cz

Ministerstvo zřídilo linku v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v sedmi krajích ČR. "Pro děti z rodin, kterým povodně zaplavily dům, nebo ze škol, které jsou zatopené, jsme schopni zajistit ubytování v našich budovách nebo objektech námi řízených organizací, které se nacházejí v jednotlivých regionech," řekla Právu mluvčí ministerstva školství Michaela Lagronová.

Ubytování podle ní nabízejí i vysoké školy na svých kolejích. Děti budou mít během pobytu zajištěno i jídlo a pedagogický dozor.