"Důvodem odvolání ředitele Poledneho byl jím deklarovaný záměr zadlužit IKEM, který doposud hospodařil prakticky vyrovnaně, tedy bez dluhů," odůvodnil výměnu šéfů ve vedení IKEM Rath.

Podle něj Poledne porušil pravidla daná bonusovým řádem, když se rozhodl zadlužit IKEM, aniž to předem prodiskutoval s ministerstvem. IKEM spadá přímo do správy ministerstva zdravotnictví.