Využití informačních technologií by se mělo stát součástí nejen hodin informatiky, ale i ostatních předmětů. Děti by měly na počítačích pracovat i doma. ČSSD proto chce poskytnout příspěvek na nákup výpočetní techniky 7000 korun pro rodiny šesťáků, které pobírají rodičovský příspěvek. V šesté třídě se totiž ve školách začíná s povinnou výukou informatiky.

O plánech soc. dem. v oblasti školství informoval místopředseda vlády pro ekonomiku Jiří Havel a ministryně školství Petra Buzková.

Cílem sociálních demokratů je vytvořit takovou společnost, jejíž rozvoj bude stavět na vzdělávání a kvalifikaci občanů, uvedl Havel. Pilířem školství by měly být nadále veřejné školy, proto sociální demokraté odmítají zavedené školného a jiných poplatků za studium. Dokončit by také chtěli zavedení účinného systému sociálních stipendií.

ČSSD hodlá navýšit počet gymnaziánů o čtvrtinu

V roce 2010 by mělo podle sociálních demokratů 35 procent středoškoláků studovat na gymnáziích, to znamená dvakrát více než nyní. V reálných číslech to znamená zhruba zvýšit počet přijímaných žáků asi o 7000. Letos je v prvním ročníku gymnázií asi 31 tisíc chlapců a dívek. Na druhé straně bude ČSSD prosazovat i reformou učňovského školství. Chce zvýšit jeho atraktivitu, zejména lepší spoluprací mezi učilišti a zaměstnavateli.

Více než polovina mladých lidí by měla podle ČSSD dále studovat i po ukončení středoškolského vzdělání. Počet studentů vysokých škol by se měl zvýšit o čtvrtinu, na více než 350 tisíc.