Česko mělo loni 10 251 100 obyvatel, tedy o 30 500 více než na konci roku 2004. Příčinou růstu obyvatel byl příliv cizinců, kterých meziročně přibylo 36 200. Celkový počet obyvatel ČR se tak nepřetržitě zvyšuje kvůli migraci cizinců, hlavně z Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu, již třetím rokem.

Na jednu ženu v reprodukčním věku však stále připadá průměrně méně než 1,3 dítěte, přičemž pro zajištění alespoň prosté reprodukce (tzn. aby se populace nezmenšovala) je třeba, aby každá žena porodila alespoň dvě děti.

Trend posunu plození dětí v pozdější době stále pokračuje - průměrný věk matek při narození prvního dítěte dosáhl v loňském roce 26,6 let.  Odkládání mateřství do vyššího věku dokládá též údaj, že téměř třicet procent žen přivádí na svět svého prvního potomka až po svých třicátých narozeninách.

Pohyb obyvatel v ČR v roce 2004 a 2005
Ukazatel rok 2004 rok 2005
Sňatky 51 447 51 829
Rozvody 33 060 31 288
Živě narození 97 664 102 211
Zemřelí 107 177 107 938
Přistěhovalí 53 453 60 294
Vystěhovalí 34 818 24 065
Přírůstek obyvatelstva 9 122 30 502
Počet obyvatel k 31.12. 10 220 577 10 251 079
Zdroj. ČSÚ

Rodí se více dětí mimo manželství

Zvyšuje se také podíl dětí rodících se svobodným matkám. V loňském roce se mimo manželství narodilo 32 400 dětí, které tak představovaly 31,8 procenta za všech narozených dětí.

I v posledním čtvrtletí loňského roku se udržela nízká intenzita kojenecké úmrtnosti. Příznivý vývoj byl i nadále zaznamenán v případě potratovosti. Celkový počet potratů klesl oproti roku 2004 o 1 300 na 40 tisíc.

Počet manželství uzavřených během ledna až prosince loňského roku byl o 382 vyšší než v roce 2004. Počet sňatků za rok tak dále stagnuje na hodnotách okolo padesáti tisíc.

Průměrný věk při prvním sňatku dosahoval v loňském roce 30,7 let pro muže a 28,1 roku pro ženy. Významnější změna nastala i u počtu rozvodů, když jich bylo v loňském roce zaregistrováno o 1 800 méně než v roce 2004. V roce 2005 bylo rozvedeno celkem 31 300 manželství, což je nejnižší počet za posledních pět let.