Ve srovnání s dosavadní úpravou je zákon daleko přísnější a v případě porušení by politici neměli zůstat - jako dosud - bez jakýchkoli citelných sankcí. Nově zavedené pokuty mají dosáhnout až půl miliónu korun.

Někteří senátoři však dávali při hlasování o střetu zájmů najevo rozpaky. Přijetí zákona navrhl šéf ústavně-právního výboru Jaroslav Kubera (ODS) s tím, "že bude nepochybně na tento paskvil následovat ústavní stížnost". Podle něj se v předvolebním období zákonodárci neodváží bojkotovat zpřísnění normy.

Přísnější i vůči regionálním politikům

Zpřísněná měřítka by měla i přes výhrady některých senátorů platit i pro krajské a obecní zastupitele a starosty obcí i členy krajských a obecních rad, pro které jsou tyto funkce hlavním zaměstnáním.

Tito funkcionáři budou proto muset každoročně k 30. červnu zveřejňovat svá čestná prohlášení o jiných vykonávaných činnostech, o majetku a darech nabytých v uplynulém kalendářním roce.

Každý bude muset zveřejnit i vlastnictví či podíl na podnikatelské činnosti firmy. K tomu bude muset uvést i to, kolik peněz z toho vytěžil, pokud to bylo nad 100 tisíc korun.

Pokud budou funkcionáři vysláni státem, krajem či obcí do některé společnosti, aby v ní hájili veřejné zájmy, nebudou za to smět brát ani korunu.